JEUGDSPORTFONDS

De Vlaamse Handbalvereniging heeft sinds 2009 een kwaliteitsverhogend jeugdproject ondersteund door de Vlaamse overheid, het zogenaamde JeugdSportFonds.

Dit jeugdsportproject heeft een belangrijke rol in het beleidsplan en in het behalen van de doelstellingen van de VHV betreffende de jeugd. Het project wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs en de VHV verhogen, met daarin bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd en het bekomen van volwaardige jeugdcompetities. Dit project zal gebruikt worden om deze doelstellingen te helpen realiseren, door :

- de jeugdwerking “in the picture” te plaatsen.
- de clubs aan te sporen meer inspanningen te doen voor hun jeugdwerking.
- bepaalde belangrijke aspecten van een goede jeugdwerking te promoten bij de clubs.
- de clubs te stimuleren deze aspecten te bewerkstelligen binnen hun jeugdwerking.
- begeleiding en ondersteuning te geven aan de clubs om hun jeugdwerking te verbeteren en uit te breiden.
- de clubs met een goede kwalitatieve jeugdwerking te belonen.
- de clubs die aan bovenstaande criteria voldoen te erkennen voor hun werk.

Het project zal zich focussen op 3 grote luiken betreffende de jeugdwerking :

1. Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd
2. Kwaliteitsverhoging van de structurele jeugdwerking
3. Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal

Binnen ieder luik wil de VHV een verbetering van de clubwerking bewerkstelligen. Binnen ieder luik worden een aantal kwaliteitsvolle aspecten van een goede jeugdwerking die de VHV prioritair vindt in het kader van haar beleidsplan, haar doelstellingen en haar leerlijn gestimuleerd. De clubs worden via subsidiëring, een informatiecampagne en ondersteuning door coördinatoren binnen het project, gestimuleerd om deze aspecten binnen hun eigen jeugdwerking te verbeteren of te bewerkstelligen. Een goede structurele en kwalitatieve jeugdwerking is van levensnoodzakelijk belang voor de toekomst en de groei van het handbal.

Voor de beleidsperiode 2013-2016 wordt verder gewerkt met een 10-puntenprogramma maar zullen er enkele nieuwe accenten gelegd worden en zullen de eisen verhoogd worden.

Leidraad bij de opmaak van een promotieplan

Inhoud van een jeugdplan voor de VHV

Opmaken van een jeugdplan voor de Vlaamse Handbal Vereniging

Reglement Jeugdsportfonds 2018-2019

Aanvraagformulier satellietclub 2019-2020

Verklaring clubs onkosten 2019

Evaluatie jeugdtrainers 2019-2020

Evaluatierapport JSR 2019-2020

Onkostennota JSF 2018

Aanvraagformulier bijscholing 'Gezond en ethisch sporten' 2019-2020

Aanvraagformulier interne bijscholing 2019-2020

Aanvraagformulier promotieactiviteiten 2019-2020

NA-formulier organisatie kwaliteitsvolle promotie-activiteit 2019-2020

Aanwezigheidslijst bijscholingen intern en GES 2019-2020

Aanvraagformulier samengestelde ploeg 2019-2020

Financiële verantwoording seizoen 2017-2018 (onkosten clubs 2018)