JEUGDSPORTFONDS

De Vlaamse Handbalvereniging heeft sinds 2009 een kwaliteitsverhogend jeugdproject ondersteund door de Vlaamse overheid, het zogenaamde JeugdSportFonds.

Dit jeugdsportproject heeft een belangrijke rol in het beleidsplan en in het behalen van de doelstellingen van de VHV betreffende de jeugd. Het project wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs en de VHV verhogen, met daarin bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd en het bekomen van volwaardige jeugdcompetities. Dit project zal gebruikt worden om deze doelstellingen te helpen realiseren, door :

- de jeugdwerking “in the picture” te plaatsen.
- de clubs aan te sporen meer inspanningen te doen voor hun jeugdwerking.
- bepaalde belangrijke aspecten van een goede jeugdwerking te promoten bij de clubs.
- de clubs te stimuleren deze aspecten te bewerkstelligen binnen hun jeugdwerking.
- begeleiding en ondersteuning te geven aan de clubs om hun jeugdwerking te verbeteren en uit te breiden.
- de clubs met een goede kwalitatieve jeugdwerking te belonen.
- de clubs die aan bovenstaande criteria voldoen te erkennen voor hun werk.

Het project zal zich focussen op 3 grote luiken betreffende de jeugdwerking :

1. Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd
2. Kwaliteitsverhoging van de structurele jeugdwerking
3. Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal

Binnen ieder luik wil de VHV een verbetering van de clubwerking bewerkstelligen. Binnen ieder luik worden een aantal kwaliteitsvolle aspecten van een goede jeugdwerking die de VHV prioritair vindt in het kader van haar beleidsplan, haar doelstellingen en haar leerlijn gestimuleerd. De clubs worden via subsidiëring, een informatiecampagne en ondersteuning door coördinatoren binnen het project, gestimuleerd om deze aspecten binnen hun eigen jeugdwerking te verbeteren of te bewerkstelligen. Een goede structurele en kwalitatieve jeugdwerking is van levensnoodzakelijk belang voor de toekomst en de groei van het handbal.

Voor de beleidsperiode 2013-2016 wordt verder gewerkt met een 10-puntenprogramma maar zullen er enkele nieuwe accenten gelegd worden en zullen de eisen verhoogd worden.

Reglement Jeugdsportfonds 16-17

Aanvraagformulier satelietclub 16-17

Timing en taken JSF 15-16

Rapportering JSF 15-16

Aanvraagformulier promotieactiviteiten 2016

Aanvraagformulier interne bijscholing 2016

Aanvraagformulier bijscholing gezond en ethisch sporten 2016

Na-formulier organisatie kwaliteitsvolle promotie 2016

Aanwezigheidslijst bijscholingen intern en GES 2016

Evaluatie jeugdtrainers 2016

Evaluatie rapport JSR 2016

Onkostennota JSF 2016

Aanvraagformulier bijscholing 'Gezond en ethisch sporten' 2017

Aanvraagformulier interne bijscholing 2017

Aanvraagformulier promotie-activiteiten 2017

Na-formulier organisatie promotie-activiteit 2017

Aanwezigheidslijst intern en GES 2017

Verklaring clubs-onkosten 2016

Club onkosten overzicht 2016

Aanvraagformulier samengestelde ploeg 2016-2017