JEUGDSPORTFONDS

Het JeugdSportFonds is het kwaliteitsverhogend jeugdsportproject van de Vlaamse Handbalvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid.

          # sportersbelevenmeer                  

Het JeugdSportFonds wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs en de VHV verhogen, met daarin bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Meer concreet wil de VHV via het JeugdSportFonds een verbetering van het trainings- en begeleidingsniveau binnen de jeugdwerking, een verbetering van de structuur, de organisatie en de beleving binnen de jeugdwerking en een verhoging van het aantal jeugdspelers en spelgelegenheid voor iedereen bekomen.

Dit project wordt gebruikt om deze algemene doelstellingen te realiseren door :

 1. clubs te stimuleren om belangrijke aspecten van een goede jeugdwerking te bewerkstelligen en de jeugdwerking “ in the picture” te plaatsen
 2. clubs hierbij ook begeleiding en ondersteuning te geven.                                                                                                                                                   
 3. clubs te belonen met subsidies en sterren voor een kwalitatieve werking.

 Er wordt hierbij gewerkt met een 12-puntenprogramma dat onderverdeeld is in 3 grote luiken :

 LUIK 1 : Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd

 1. Verhoging van de kwalificatie van de trainer en het trainingsvolume
 2. Verbeteren van de doorstroming binnen de jeugdcategorieën
 3. Verhogen van de participatie in competitie

 LUIK 2 : Kwaliteitsverhoging van de begeleiding, structuur en beleving binnen het jeugdhandbal

 1. Investeren in een administratief jeugdcoördinator en een sporttechnisch jeugdcoördinator
 2. Actieve begeleiding van jeugdscheidsrechters voorzien
 3. Inrichten van “specifiek motorische trainingen” of een bovenlokale samenwerking om het handbalniveau te verhogen.
 4. Gezond en ethisch sporten
 5. Investeren in een vrijwilligerscoördinator
 6. Investeren in een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

 LUIK 3 : Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal

 1. Organiseren van kwaliteitsvolle promotie-activiteiten al dan niet via een promotieverantwoordelijke en promotieplan
 2. Opstarten van satellietclubs (uitbreiden naar en ondersteunen van de jeugdwerking in de dichte omgeving)
 3. Handbal voor iedereen : inclusie van kansengroepen

Reglement JeugdSportFonds 2018-2019

Reglement JeugdSportFonds 2019-2020

Leidraad bij de opmaak van een promotieplan 2020

Leidraad bij de opmaak van een jeugdplan 2020

Evaluatie jeugdtrainers 2019-2020

Evaluatierapport JSR 2019-2020

Aanvraagformulier satellietclub 2019-2020 

Aanvraagformulier samengestelde ploeg 2019-2020

Aanvraagformulier bijscholing 'Gezond en ethisch sporten' 2019-2020

Aanvraagformulier interne bijscholing 2019-2020

Aanvraagformulier promotieactiviteiten 2019-2020

NA-formulier organisatie kwaliteitsvolle promotie-activiteit 2019-2020

Aanwezigheidslijst bijscholingen intern en GES 2019-2020

Onkostennota JSF 2019

Verklaring club onkosten 2019

Financiële verantwoording overzicht 2019

 

Alle activiteiten die gebeuren in het kader van het JeugdSportFonds en waarvoor subsidies werden aangevraagd kunnen gecontroleerd worden door controleurs van het JeugdSportFonds. Bij wijzigingen van trainers, data, uren, functies, locaties, projecten… dient aldus telkens het JeugdSportFonds verwittigd te worden, cfr. Reglement JSF 2020 art. F. : jeugdsportfonds@handbal.be

Voor Luik 1 (de trainingen), projectwerking, promotie-activiteiten en bijscholingen is het belangrijk om ook steeds de controleur te verwittigen indien voor 1 activiteit de locatie, trainer of uren… wijzigen, dit om boetes te vermijden bij onverwachte controles. Als bij wijziging van trainer, het niveau ervan gelijk blijft, is verwittigen nuttig maar niet noodzakelijk.

Regio Oost- en West-Vlaanderen : Alex De Brauwer  : alex.debrauwer@fintro.be   Albert D’Hanis : albert.d.hanis@telenet.be - 0468208537  + jeugdsportfonds@handbal.be

Regio Antwerpen en Vlaams-Brabant : jeugdsportfonds@handbal.be

Regio Limburg :  Guido Baeten : guido.baeten4@telenet.be  - 0477 51 20 42  + jeugdsportfonds@handbal.be  

De clubs dienen er voor te zorgen dat de controleurs steeds vrije toegang hebben tot de locatie van de activiteiten bij onaangekondigde controles