Corona

Op deze ‘Coronapagina’ vind je alle info (documenten, downloads, protocollen, etc.) inzake de Covid-19 aanpak. Indien nodig, zullen deze documenten over het ganse seizoen geüpdatet worden.

 

Persbericht: Akkoord over invulling van de kleurcodes in de Sport

De Sportministers van de 3 Gemeenschappen hebben in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor de sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie zou verslechteren. Op dit moment geldt voor sportactiviteiten overal kleurcode geel. “We zijn geen vragende partij om over te gaan naar oranje of rood, maar we zijn wel voorbereid voor als het nodig zou zijn”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We willen dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk blijven sporten”.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts, Franstalig minister van Sport Valérie Glatigny en Duitstalig minister van Sport Isabelle Weykmans willen voorbereid zijn op verschillende mogelijke pandemieniveaus (naarmate het risico op besmet te worden met COVID-19: groen, geel, oranje, rood). Op dit moment geldt voor sportactiviteiten nog overal kleurcode geel, en de Sportministers hopen dat dit zo kan blijven.

De Sportministers van de 3 Gemeenschappen hebben nu in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie onverhoopt toch zou verslechteren. De kleurcodes maken een onderscheid tussen kinderen tot en met 12 jaar (U12) en de +12-jarigen. “Zo kunnen we telkens iets meer ruimte geven aan de jongste sporters. We vinden het belangrijk dat vooral de jongsten zoveel mogelijk kunnen blijven sporten”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Aan elke kleurcode zijn duidelijke voorschriften verbonden. In code oranje is er bijvoorbeeld geen publiek meer toegelaten bij indoor sportactiviteiten en sluiten ook de gedeelde kleedkamers en douches (behalve die in zwembaden). In code rood is er ook bij outdoor sportactiviteiten geen publiek meer toegelaten en zijn contactsporten voor +12-jarigen enkel nog toegelaten binnen de gezinsbubbel.

“We hopen dat de plannen voor oranje en rood niet nodig zijn, maar we willen ze toch graag achter de hand hebben. Zo hoeven we niet te improviseren als de situatie toch zou verslechteren. Deze plannen worden gedragen door het brede sportveld”, zegt Weyts.

“Het is belangrijk dat de sportwereld kan anticiperen op de evolutie van de epidemie en zich zo snel mogelijk kan aanpassen. Ik stel het zeer op prijs dat hele sportwereld al sinds het begin van de coronacrisis een groot verantwoordelijkheidsbesef toont om de maatregelen na te leven”, zegt Franstalig minister van Sport Valérie Glatigny.

“We willen heldere, praktische en realistische richtlijnen aanreiken, zodat er gesport kan worden in de veiligst mogelijke omstandigheden. Het kleurcode-systeem doet een beroep op alle sporters om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en voor anderen. Zo kunnen we blijven sporten”, zegt Duitstalig minister van Sport Isabelle Weykmans.

Raadpleeg alle info en maak kennis met de kleurencodes via deze link op de website.

 

Documenten vanuit de werkgroep Covid KBHB: 

  1. Een update van het preventieve Corona-protocol (dit aan de hand van de kleurencodes ingevoerd door de overheid). De aangepaste zaken zijn blauw gemarkeerd.
  2. Een overzichtstabel met de maatregelen van het protocol kort opgesomd.
  3. Een flyer/affiche inzake dit preventieve protocol, vrij te gebruiken door de clubs.
  4. Een overzichtsschema wat te doen bij een positief Covid-19 geval.
  5. Een meer gedetailleerde uitleg bij het overzichtsschema inzake positieve Covid-19 gevallen op training/wedstrijd en gedurende de competitie.

In deze specifieke periode is er geen mogelijkheid om alle risico’s uit te sluiten. Deze documenten dienen om een duidelijke en gemeenschappelijke richtlijn te voorzien in de meerderheid van problematieken die jullie kunnen tegenkomen gedurende dit seizoen.

 

CHECKLIST VOOR CLUBS EN SCHEIDSRECHTERS - CORONAPROTOCOL

De coronacommissie, met daarin vertegenwoordigers van alle federaties, stelde volgende documenten op die jullie kunnen uitprinten om als handleiding te gebruiken:

- Checklist voor scheidsrechters en clubs
- Corona protocol
- Toelichting over de corona-coördinator

Door de huidige omstandigheden zijn we verplicht om bepaalde maatregelen te nemen. Eens de trein op de sporen staat en iedereen zijn/haar taak kent, zal het echter al snel een automatisme worden en zal alles vlot verlopen!

Succes aan iedereen en dank voor jullie inzet voor al jullie en onze leden.