J14

VHV – Open J14 tornooien


De VHV wil komend seizoen opnieuw de Open J14 tornooien organiseren. Dit zijn 4 vriendschappelijke
tornooien waarbij ploegen de gelegenheid hebben om te spelen tegen ploegen uit andere regio’s.

Tornooidata

Speelweekend Organisator 1 Organisator 2
Weekend 06-07/10/2018    
Weekend 01-02/12/2018    
Weekend 26-27/01/2019    
Weekend 23-24/02/2019    


Inschrijven
Meer informatie is te verkrijgen bij Linde Panis.
Inschrijven is mogelijk tot 15 september via linde.panis@handbal.be
Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien.


Organisatie tornooien
Clubs kunnen zich kandidaat stellen om een tornooi te organiseren. Zij dienen daarbij zelf voor
scheidsrechters, liefst jeugdscheidsrechters, te zorgen. Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen
in aanmerking voor het JeugdSportFonds!


Kandidaat-organisatoren kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be


Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend
voorzien worden.


Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is J14 spelers extra speelgelegenheid aan te bieden tegen
andere tegenstanders dan in de regio.
2. Er worden 4 Open J14 weekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV
verdeelt de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 1 oktober. Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Forfait levert een boete
op van 50 euro.
4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde ploegen en ploegen uit Wallonië.
5. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt
gezorgd dat elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
6. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële
scheidsrechters te zijn. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een
jeugdscheidsrechterbegeleider.
7. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
8. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
9. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
10. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is verplicht
een wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd. Het noteren van de shirtnummers, in plaats
van de namen, is hierbij voldoende.