M14

VHV - M14 Promotietornooien (oftewel de Puppies-tornooitjes)

Nieuwe formule met 2 extra Welkom!tornooitjes!


Er wordt overgegaan naar 6 tornooitjes!

De 4 bestaande tornooitjes zullen volgend seizoen aangevuld worden met 2 Welkom!tornooitjes. Tijdens
het eerste weekend, 7-8/10 en tijdens het weekend van 3-4/03, worden alle clubs uitgenodigd om hun
meisjes te laten deelnemen! Heeft een club bijvoorbeeld slechts 2 meisjes, dan worden deze uitgenodigd
om mee te komen spelen en worden er samengestelde ploegjes gemaakt. Op die manier willen we alle
meisjes de kans geven om ook eens met en tegen meisjes te spelen en een fijne meisjeshandbaldag te
beleven.


 toffe handbaltornooitjes spelen met vriendinnetjes!
 geen competitie maar 6 leuke tornooitjes waar handbalplezier en het leren centraal staan!
 samen met meisjes en tegen meisjes spelen!
 dé manier om een M14 meisjesploeg op te bouwen en een kans te geven!
 solidariteit tussen de clubs!
 samen werken aan de toekomst van het dameshandbal!


In het kader van de promotie van het meisjeshandbal, wil de VHV net zoals afgelopen seizoen 4 tornooien
aanbieden aan meisjesploegen in de categorie M14. Deze zullen komend seizoen aangevuld worden met
2 Welkom!tornooitjes.

Hoofddoelstelling blijft om zoveel mogelijk meisjes de kans te geven om te spelen tegen andere meisjes
en om meer te kunnen spelen.


Handbalplezier en promotie van het handbal bij meisjes staat centraal!
Naast het “normale” handbal zal er bij sommige tornooien ook tijd en ruimte gemaakt worden voor een
alternatieve handbalvorm zoals streethandball maar ook andere nevenactiviteiten kunnen aan bod komen.


Solidariteit en vriendschap tussen de ploegjes !
De regels blijven tijdens de tornooien soepel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat enkele oudere meisjes
deelnemen, die anders weinig spelgelegenheid hebben binnen de competitie, alsook dat de deelnemende
ploegen andere ploegjes, beginnende ploegjes of ploegjes die met te weinig zijn maar graag willen
deelnemen, uit de nood helpen tijdens het tornooi.


Deelnemers kunnen zich melden bij linde.panis@handbal.be voor 15 september.

Wie inschrijft, neemt deel aan de 6 tornooien. Later tijdens het jaar inschrijven is mogelijk, maar dan
dient wel ingeschreven te worden voor al de resterende tornooien.
Daarnaast kunnen clubs die slechts enkele meisjes hebben hen kennis laten maken met meisjeshandbal
tijdens de 2 Welkom!tornooitjes. Hiervoor kan contact opgenomen worden met linde.panis@handbal.be
tot 2 weken voor het Welkom!tornooitje. Deze meisjes worden dan bij een andere ploeg ingedeeld.

Tornooidata

Speelweekend  
Weekend 06-07/10/2018 Welkom! tornooitje
Weekend 03-04/11/2018  
Weekend 01-02/12/2018  
Weekend 26-27/01/2019  
Weekend 23-24/02/2019  Welkom! Tornooitje (tijdens damesdag)
Weekend 06-07/04/2019  


Kandidaat-organisatoren kunnen zich reeds melden bij linde.panis@handbal.be


Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien worden.
Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het JeugdSportFonds!


Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is zoveel mogelijk M14 speelsters een extra speelgelegenheid
aan te bieden en hen de kans bieden te spelen tegen meisjes van eigen leeftijd. Er mogen niet
teveel beperkende regels zijn, er dient soepel geageerd te worden.
2. Er worden 6 promotieweekends georganiseerd. Hier kunnen 2 of zelfs drie tornooien plaatsvinden,
afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV
verdeelt de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.
3. Inschrijven voor 15 september. Wie inschrijft, neemt deel aan de 6 tornooien. Forfait levert een
boete op van 50 euro. Later inschrijven kan, maar dan dient deelgenomen te worden aan al de
resterende tornooien. Dit om de continuïteit te garanderen. Daarnaast kan er los ingeschreven
worden voor de Welkom! Tornooitjes door ploegen die slechts enkele meisjes hebben, tot 2 weken
voor het tornooitje.
4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde gelegenheidsploegen en ploegen
uit Wallonië.
5. De organisator stelt zich tolerant op wat betreft de leeftijd: bv. toelaten van enkele speelsters
die 1 of 2 jaar te oud zijn. De toelating hiervoor dient evenwel op voorhand aan de organisator
gevraagd te worden. Ook ten opzichte van ploegen die met minder speelsters aantreden, dient
sportief gehandeld te worden, door bv 5 tegen 5 te spelen of speelsters af te geven. Zoveel
mogelijk meisjes zoveel mogelijk laten spelen, is de boodschap!
6. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt
gezorgd dat elke ploeg zoveel mogelijk speelt.
7. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële
scheidsrechters te zijn, maar indien mogelijk wel meisjes. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid
te worden door een jeugdscheidsrechterbegeleider.
8. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.
9. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.
10. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.
11. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en
lidnummers aan de organisator af. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is niet
verplicht een officieel wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd.
12. Nieuwe speelsters die nog niet aangesloten zijn bij de VHV, mogen het tornooi meespelen. Daarna
dienen ze lid te zijn. De geboortedatum van de betreffende speelster wordt genoteerd op de
spelerslijst die bij aanvang van het tornooi wordt afgegeven.
13. De tornooien gelden voor de verzekering ook als ‘sportpromotionele activiteit’
Polisnummers verzekering:
- sportongevallen (voor aangesloten leden): 45.088.297
- promotionele activiteiten (voor niet-aangesloten leden) : 45.088.313
- vrijwilligers (organisatie) : 45.070.587
14. Er wordt gevraagd op foto’s te maken tijdens het tornooi. Na het tornooi kan er een verslagje met
foto’s gemaild worden naar linde.panis@handbal.be om het op de VHV-website te laten plaatsen.
15.