J14

VHV – Open J14 tornooien
De VHV organiseert dit seizoen opnieuw de Open J14 tornooien. Dit zijn 4 vriendschappelijke tornooien waarbij ploegen de gelegenheid hebben om te spelen tegen ploegen uit andere regio’s.


Tornooidata
Speelweekend                         Organisator 1                                    Organisator 2                                                 Organisator 3
Weekend 23-24/11/2019       HC DB Gent (23/11/2019)                Handbal Tongeren (23/11/2019)       
Weekend 18-19/01/2020       HBC Izegem (18/01/2020)               HV Uilenspiegel (18/01/2020)                    Elita Buggenhout (19/01/2020)
Weekend 08-09/02/2020       Sasja HC (08/02/2020) - HC Olva Brugge & Elita Buggenhout (09/02/2020)
Weekend 07-08/03/2020       HC DB Gent & Handbal Tongeren (07/03/2020) - HC Atomix (08/03/2020)


Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 06 oktober 2019 via tessa.leeten@handbal.be
Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien.


Organisatie tornooien
Clubs kunnen zich kandidaat stellen om een tornooi te organiseren. Zij dienen daarbij zelf voor scheidsrechters, liefst jeugdscheidsrechters, te zorgen. Bepaalde deelname- en organisatiekosten komen in aanmerking voor het JeugdSportFonds!

Kandidaat-organisatoren kunnen zich tot en met zondag 06 oktober 2019 eveneens melden via tessa.leeten@handbal.be.

Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegjes, zullen er één of meerdere locaties per speelweekend voorzien worden.


Richtlijnen
1. Het hoofddoel van deze tornooien is J14 spelers extra speelgelegenheid te bieden tegen andere tegenstanders dan in de regio.

2. Er worden 4 Open J14 weekends georganiseerd. Er kunnen 2 of zelfs 3 tornooien plaatsvinden, afhankelijk van het aantal deelnemers. De tornooien worden verdeeld over de regio’s. De VHV verdeelt de ploegen met de betrachting het zo interessant mogelijk te maken voor iedere ploeg.

3. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 06 oktober 2019. Wie inschrijft, neemt deel aan de 4 tornooien. Forfait levert een boete op van 50 euro.

4. De tornooien staan open voor alle ploegen, ook samengestelde ploegen en ploegen uit Wallonië.

5. Het speelschema wordt opgesteld door de VHV in samenspraak met de organisator. Er wordt gezorgd dat elke ploeg zoveel mogelijk speelt.

6. De organisator zorgt voor de tafel en de scheidsrechter(s). Dit hoeven geen officiële scheidsrechters te zijn. Jeugdscheidsrechters dienen begeleid te worden door een jeugdscheidsrechterbegeleider.

7. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen en verfrissingen mee.

8. De 2’ straftijd is altijd effectief 2 minuten. Bij een diskwalificatie is de wedstrijdstraf voldoende.

9. Er kan een rangschikking opgemaakt te worden. Dit is niet verplicht.

10. Bij aanvang van het tornooi geeft iedere ploeg een spelerslijst met de namen, geboortedata en lidnummers af aan de organisator. Deze worden nadien opgestuurd naar de VHV. Het is verplicht een wedstrijdblad op te stellen van iedere wedstrijd. Het noteren van de shirtnummers, in plaats van de namen, is hierbij voldoende.