Eerste stemronde speler en speelster van het jaar

De uitverkiezing van ‘Speler en speelster van het jaar’ zal er dit seizoen helemaal anders uitzien. De prijzen worden voortaan op het einde van het seizoen uitgereikt, na twee stemrondes en het zijn de spelers, speelsters en trainers die de winnaars mogen stemmen. ‘Het Gala van de Speler en Speelster van het jaar’ wordt in samenwerking met Het Belang van Limburg georganiseerd op vrijdag 2 juni 2017 in de provincie Limburg. De locatie wordt later bekendgemaakt.

De bedoeling van de avond is tweeërlei. In eerste instantie willen we wat meer gewicht geven aan de prijzen en in tweede instantie willen we het seizoen op een gezellige manier afsluiten. Vrijdag 2 juni kan u samen met iedereen die het handbal een warm hart toedraagt het seizoen op een feestelijke manier afsluiten. U kan mensen van onze handbalfamilie op een andere manier ontmoeten en samen terugblikken op het voorbije seizoen.

Nieuwigheid bij de speler en speelster van het jaar is dat we twee stemrondes organiseren. De eerste komt er NU aan, de tweede in april.  De reden waarom we dit systeem hanteren heeft te maken én met de spankracht én met het feit dat we de prestaties die bij aanvang van het seizoen geleverd worden ook wensen te honoreren. Of het geheel een succes wordt bepalen de spelers, speelsters en trainers zelf. Hoe meer spelers en speelsters stemmen, hoe meer animo, hoe meer spankracht.  

Tijdens de tweede stemronde kan er ook gestemd worden voor de beste keeper (m/v), de beste trainers (m/v), het beste scheidsrechterduo, de beste liga speler/speelster, … voor deze categorieën kan je pas IN APRIL stemmen … De eerste stemronde loopt van 16 december tot en met 21 januari 2017.

Tijdens de eerste dag zijn er al heel wat stemmen uitgebracht. Waarvoor dank!!

OPGELET ... ER KUNNEN ALLEEN SPELERS, SPEELSTERS EN TRAINERS STEMMEN.  Stembiljetten van mensen die niet voorkomen op de spelerslijsten die ons door de clubs bezorgd werden kunnen NIET stemmen.