Sport Vlaanderen erkent handbal opnieuw als topsport

Minister van Sport Philippe Muyters heeft, op advies van Sport Vlaanderen, beslist om de Vlaamse Handbalvereniging in 2017 een subsidie toe te kennen voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en ontwikkeling. Na vijf jaar wordt het handbal opnieuw als topsport beschouwd.

“De subsidie die we ontvangen beschouw ik als een belangrijk signaal voor de verdere ontwikkeling van onze sport” aldus Wim Vos, voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging. “Het bedrag dat we krijgen is niet zo groot maar belangrijker is dat er opnieuw erkenning is. Sinds het wegvallen van de subsidiering in 2012 is dit een eerste stap. De deur staat opnieuw op een kier en dat geeft een goed gevoel. Ik beschouw dit als een appreciatie van het harde werk. Aan ons nu om te bewijzen dat we het vertrouwen waard zijn. De toegekende subsidies zijn voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool.”