Reglementswijzigingen + competitiehervorming

Dit seizoen vinden er heel wat reglementswijzigingen plaats, zowel op KBHB niveau als op VHV niveau. Dit heeft onder andere te maken met de competitiehervorming op nationaal niveau die zal plaatsvinden tijdens het seizoen 2018-2019 en die zijn weerslag heeft op de stijger-dalerregeling dit seizoen.

Een overzicht van de reglementswijzigingen op KBHB-niveau vind je hier.

Een overzicht van de belangrijkste reglementswijzigingen op VHV-niveau vind je hier.

Een verduidelijkend overzicht van de stijger-dalerregeling vind je hieronder.