De Vlaamse Handbalvereniging zegt dankjewel

Het handbal in Vlaanderen en België blijft zich verder ontwikkelen, zowel sportief als extra-sportief. Mede dankzij de steun van Sport Vlaanderen en minister van Sport Philippe Muyters kan het handbal zich verder ontplooien.

Ruim 2.5 jaar is Wim Vos voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging. Onder zijn bewind is onder andere de dagelijkse werking van het secretariaat geprofessionaliseerd en is er een uitstekende relatie met Sport Vlaanderen en minister van Sport Philippe Muyters. “Zo’n goede relatie is alleen maar toe te juichen. Vorig jaar had ik een lang gesprek met minister Muyters waaruit bleek dat we, nog voor de publicatie van het nieuwe sportdecreet, inhoudelijk op dezelfde golflengte zaten.  Sindsdien hebben wij binnen de Vlaamse Handbalvereniging onze werking verder uitgewerkt. De stap naar een professioneel secretariaat hadden we al gezet maar nu zijn we volop bezig om onze werking te verfijnen en nog meer ten dienste te staan van onze clubs en leden. Op sportief vlak hebben wij onlangs ingezet op fithandbal en streethandbal waarbij wij enerzijds de groep van ex-spelers en ouders van spelende kinderen willen aanzetten tot bewegen en anderzijds de schoolgaande jeugd op een speelse manier willen laten proeven van onze sport en ook hen tegelijk laten bewegen. Deze projecten dragen de volledige steun van Sport Vlaanderen en de minister van Sport Philippe Muyters. De financiële steun van Sport Vlaanderen is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze sport, zowel op vlak van topsport als op vlak van breedtesport. Samen met nationaal voorzitter Piet Moons had ik half oktober een meeting met Paul Rowe, Algemeen directeur van Sport Vlaanderen. Het was een inhoudelijk sterke meeting waarbij we onze plannen op korte en lange termijn hebben toegelicht. Toen wij vorig jaar bij de minister op bezoek waren merkte ik dat er veel truitjes van sporters en nationale ploegen aan de muur hingen. Vanaf morgen kan daar ook een truitje van de Red Wolves aan toegevoegd worden.”

“De voorbije jaren hebben we het Vlaamse sportlandschap grondig hervormd. De doelstelling die we daarbij voor ogen hadden was het centraal zetten van de sporter. Onze clubs en federaties moeten daarom hun sporters een kwaliteitsvol aanbod kunnen doen. Ik heb er vertrouwen in dat de Vlaamse Handbalvereniging volop werk maakt van dat aanbod en dat alle Vlaamse handballers daar de vruchten zullen van plukken” zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Foto's gemaakt bij Bioracer nav werkbezoek minister Muyters.