Hervormingen VHV

Omwille van de begin dit jaar aangekondigde wijzigingen in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en de daaraan verbonden verminderde subsidiëring, wat effect zal hebben op de operationele werking van een federatie, heeft de raad van bestuur van de Vlaamse Handbalvereniging vandaag hervormingen meegedeeld aan het personeel.

De aan het personeel meegedeelde maatregelen werden genomen om de verdere continuïteit van de Vlaamse Handbalvereniging te garanderen én om de werking van de clubs en haar leden niet in gevaar te brengen. De clubs ontvangen volgende week meer uitleg tijdens de Algemene Vergadering.