Workshop grensoverschrijdend gedrag in de sport

De Vlaamse Handbal Vereniging vzw organiseert samen met het Dynamoproject en ICES op zaterdag 28 april van 10.00 u tot 13.00 u een workshop rond het thema ‘Sport met grenzen – aanpakken van lichamelijk en grensoverschrijdend gedrag in de sport’.

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Meer informatie over deze bijscholing, inclusief een filmpje en de link om in te schrijven, vind je via volgende link : www.dynamoproject.be

Praktische info:

Wanneer: Zaterdag 28/04/2018, 10h00 – 13h00

Waar: Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 13, Wilrijk

Kostprijs en inschrijvingen: 12,5 euro voor VHV-leden. Alle verdere informatie via www.dynamoproject.be

Credits: Deze bijscholing is geldig voor 3 credits niveau A, B & C. Eveneens geldig voor sporttechnische jeugdcoördinatoren.

Volgende week gaan we op dit onderwerp, in een apart artikel, hier dieper op in.