De Focus op … Oost- en West-Vlaanderen

Vanaf donderdag 1 maart beginnen we met de rubriek ‘De Focus op’. In maart ligt de focus op Oost- en West-Vlaanderen. In april op Limburg en in mei op Antwerpen. De bedoeling is dat de VHV via haar sociale media de clubs de gelegenheid geeft om hun activiteiten kenbaar te maken aan een breder publiek.

“Uiteraard mag elke club zijn/haar activiteit altijd aan ons kenbaar maken” zegt communicatieverantwoordelijke Eric Dupain. “Maar om de clubs wat meer te stimuleren hebben we nu ‘De Focus op’ in het leven geroepen. Organiseer je een tornooi of organiseren jullie een speciale trainingsdag, enz … Laat het me weten via eric@handbal.be … Bezorg me wat info, steek er een foto bij en klaar is kees. Laat het ons wel beperken tot inhoudelijke activiteiten. Eetdagen en dergelijke gaan we niet aankondigen.”

In maart ligt de focus op Oost- en West-Vlaanderen. Op 12 maart zal Eric Dupain ook een workshop communicatie en marketing geven. Meer info is te bekomen bij jullie provinciaal bestuur.