Patrick De Mot secretaris-generaal ad interim

Tijdens de Raad van Bestuur van de Vlaamse Handbalvereniging van vorige week maandag werd Patrick De Mot aangesteld als secretaris-generaal ad interim. Hij neemt de functie onbezoldigd op als verlengde van zijn bestuursmandaat zolang Linde Panis met ziekteverlof is.

“Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat de Vlaamse Handbalvereniging momenteel in zwaar weer zit”, zegt Patrick De Mot. "Ik had enkele weken geleden een gesprek met het personeel. We hebben toen afgesproken dat ik elke woensdag naar het secretariaat kom om te bekijken hoe we de werking draaiende kunnen houden tot Linde haar taak opnieuw kan opnemen. De Raad van Bestuur heeft deze situatie vorige week geformaliseerd door mij aan te stellen als secretaris-generaal ad interim. Uiteraard kan ik deze functie alleen maar uitvoeren met de steun van de secretariaatsmedewerkers."

"Ik wens Linde een spoedig herstel toe en ik dank het Bestuur en het secretariaat voor hun vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen een mooi verhaal van kunnen maken. Onze clubs en hun leden verdienen dat."