Kandidatuur jeugdfinales

De KBHB zoekt een kandidaat voor de organisatie van de nationale jeugdfinales, welke zullen plaatsvinden tijdens het weekend van 26/27 mei 2018.

Voorwaarden :

1. de inrichtende club neemt ten eigen laste : de huurkosten van de zaal, de scheidsrechterskosten (+ maaltijd voor de scheidsrechters), de kosten van een VIP receptie ;
2. de inrichtende club geniet van alle inkomsten (inkomgeld, publiciteit,…) ;
3. de inrichtende club dient de exclusiviteiten van de KBHB ivm publiciteit/sponsors na te leven ;
4. de KBHB heeft recht op 10 publiciteitspanelen (3 m x 0,80 m) ;
5. het speelveld dient gehomologeerd te zijn volgens de normen voorzien voor wedstrijden van nationale afdelingen heren.

Kandidaturen zullen beoordeeld worden op basis van het hoogste bod; de organisatie wordt dus toegekend aan de club met de meest interessante financiële offerte.

De kandidaten moeten een bod indienen bij het Secretariaat Generaal, Rue des Français,373/13 – 4430 Ans. Het bod moet onder dubbele omslag binnengebracht worden, met de mededeling «Soumission organisation finales nationales U.R.B.H. des Jeunes » ten laatste op 30 april 2018.