Kandidaturen algemene vergadering VHV

 

Donderdag 24 mei organiseert de Vlaamse Handbalvereniging haar jaarlijkse statutaire algemene vergadering in Elewijt Center in Elewijt. Die avond worden de openstaande plaatsen in de Raad van Bestuur ingevuld.

Er zijn momenteel 3 open mandaten voor de Raad van Bestuur. Wil jij je kandidaat stellen? Dat kan. De termijn om je kandidaat te stellen loopt nog tot 5 mei middernacht. Indien je interesse hebt om een bestuursmandaat op te nemen, of wanneer je iemand kent die dat graag zou doen, dan kan hij/zij zijn/haar kandidatuur bezorgen om zo mee te bouwen aan het Vlaamse handbal.

Je kan je kandidatuur stellen (of bijkomende inlichtingen bekomen) middels een mailtje aan gbsk.lievensf@hotmail.com of patrick.demot@handbal.be, waarin je kort je CV (professioneel en op handbalvlak) toelicht, alsmede uw ambities binnen de RVB. Dit moet de clubs toelaten een weloverwogen stem uit te brengen. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen aan de zittende bestuurders of het VHV secretariaat.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden elke eerste maandag van de maand plaats.