Succesvolle workshop

Afgelopen zaterdag tekenden een 70-tal deelnemers present op de jaarlijkse bijscholing voor promotie- en sporttechnische verantwoordelijken in Leuven. Ook een aantal bestuursleden maakten de verplaatsing naar dit jaarlijks ontmoetingsmoment.

Hub Maes (verantwoordelijke jeugdsportdfonds) stak van wal met enkele interessante cijfers en updates uit het jeugdsportfonds.

Nadien werd gewerkt rond vrijwilligerswerk in de club (met dank aan Kim Tobback (Heist o/d Berg) en Patrick De Mot (Uilenspiegel) voor hun inspirerende uiteenzetting. Er werd ook gebrainstormd over handbal voor Masters en spelvormen voor de jeugd.

Topsportcoördinator Jelle Vonckx nam de sporttechnische coördinatoren onder zijn hoede met een uiteenzetting over de selectiestructuur VHV en BHB en het be stronger project. Hub Maes sloot dit gedeelte af met een praktijkcase over recrutering van jeugdtrainers. Als laatste topic belichte de kersversie VHV API (Aanspreekpunt Integriteit) haar nieuwe functie en wat er bij komt kijken voor de clubs.

Dank aan alle aanwezige en sprekers voor hun inzet. Veel succes aan allen volgend seizoen.