De Week van de official - jeugdscheidsrechters in het handbal

Wie kan scheidsrechter worden? Het antwoord is even simpel als kort: iedereen. In het handbal zijn er heel wat jeugdscheidsrechters en dat juichen wij als federatie enorm toe. Die jeugdscheidsrechters worden uiteraard niet aan hun lot overgelaten. Er bestaan richtlijnen die clubs dienen toe te passen. Voor seizoen 2017-2018 waren er 26 van de 56 clubs die voldeden aan de voorwaarden van begeleiding jeugdscheidsrechter voor het JSF (jeugdsportfonds).

Voor het seizoen 2017-2018 had 70.83% van het aantal clubs (34 op 45 clubs) ingeschreven voor het item begeleiding jeugdscheidsrechters. Uiteindelijk heeft 60.00% aan de noodzakelijke voorwaarden voldaan. Dit was een daling tov van 2016-2017. Hiermee werd tevens onze vooropgestelde doelstelling nog niet behaald. Toch waren er ook positieve tendensen merkbaar die niet cijfermatig werden verwerkt. Zo was er een opmerkelijke stijging in het aantal evaluatierapporten dat doorgezonden werd en hoewel  er minder clubs voor dit item hadden ingetekend waren er op het terrein duidelijk meer wedstrijden met jeugdscheidsrechters en begeleiding waar te nemen.

Voor de federatie wil dit ook zeggen dat ondersteuning en begeleiding van jeugdscheidsrechters een “must” is die hoog op het agenda van het JeugdSportFonds moet blijven. De opleiding en begeleiding van jeugdscheidsrechters kreeg in het verleden vaak te weinig aandacht en daar komt dank zij het JeugdSportFonds stap voor stap verandering in. Jongeren worden nu door de clubs aangespoord en gemotiveerd om de cursus jeugdscheidsrechter en/of scheidsrechter te volgen. Instappen als jeugdscheidsrechter biedt talrijke voordelen voor jonge spelers, niet alleen op het vlak van kennis over de spelregels, maar ook op het vlak van respectvol omgaan met elkaar en leren nemen van verantwoordelijkheid.

Om de begeleiding van de jeugdscheidsrechters kwalitatief te verbeteren werden de clubbegeleiders tijdens het seizoen 2017-2018 ondersteund vanuit het scheidsrechtercomité van de federatie en de regionale comités. Naast de regionale bijscholingen voorzien voor de clubbegeleiders, waren er tijdens het seizoen controles en begeleiding van die clubbegeleiders tijdens bepaalde wedstrijden ter plaatse. Voor de evaluaties van de jeugdscheidsrechters wordt door de VHV scheidsrechterscommissie een evaluatiedocument ter beschikking gesteld zodat elke jeugdscheidsrechter op eenzelfde manier en op basis van dezelfde belangrijke aspecten bijgestuurd en geëvalueerd wordt. Hierdoor worden ook de jeugdscheidsrechters door de federatie van nabij gevolgd en kan de doorstroming naar scheidsrechter beter gebeuren. 

Om dit te bevorderen werd er door het JeugdSportFonds sedert 2016-2017 een extra punt toegekend aan clubs die jeugdscheidsrechters konden laten doorstromen naar volwaardig scheidsrechter. Dit bracht in 2017-2018 een totaal van 26 volwaardige scheidsrechters op, hetgeen een stijging was tov 2016-2017 van 14 scheidsrechters. 

Het scheidsrechtercomité heeft eveneens een aanpassing van de reglementen ivm de leveringsplicht doorgevoerd. Zo worden jeugdscheidsrechters die in een latere periode van het seizoen hun scheidrechters cursus doen meegeteld in de leveringsplicht voor dat seizoen, doordat er nog maar een gering aantal wedstrijden zijn kunnen zij niet meer aan minima van wedstrijden geraken om aan de normale leveringsplicht te kunnen voldoen. Hiermee tracht het scheidsrechtercomité toch een stimulans te zijn naar de clubs toe om jeugdscheidsrechters aan te moedigen de hogere cursus te volgen. 

In seizoen 2017-2018 werden er in totaal reeds 8 jeugdscheidsrechtercursussen georganiseerd. Dit om aan de clubs de mogelijkheid te geven hun jongeren een basisopleiding te geven in het begeleiden van wedstrijden bij de jongste jeugd.

Morgen gaan we een kijkje nemen bij Achilles Bocholt hoe zij jonge scheidsrechters begeleiden.