Nieuwe telefoonnummers VHV-secretariaat

Om u als club beter te kunnen ondersteunen, is een goede bereikbaarheid van ons secretariaat onontbeerlijk. Dit kan echter enkel wanneer je ook de juiste medewerker aan de andere kant van de lijn kan vinden.

We stappen dus af van het concept van de voorbije jaren waarbij maar 1 telefoonnummer bestond om het secretariaat te bereiken. Vanaf heden heeft iedere medewerker zijn eigen nummer dat ook vlot kan doorgeschakeld worden bij afwezigheden zodat uw oproep ten allen tijde (tijdens de kantooruren wel te verstaan) correct kan behandeld worden.

Hieronder geven we dan ook graag een overzicht van de nieuwe telefoonnummers met bijhorend de domeinen waarvoor u bij ieder van hen terecht kan.

Anne Louis en Tina Muyllaert - Algemeen Manager
013/35 30 42 - anne.louis@handbal.be
                        - tina.muyllaert@handbal.be
Opvolging lopende dossiers
Bemiddeling bij betwiste zaken
Ondersteuning secretariaatsmedewerkers
Communicatiekanaal dagelijkse werking – Raad van Bestuur

Tessa Leeten - Management Assistant
013/35 30 40 - tessa.leeten@handbal.be
Administratieve vragen mbt de goede werking van uw club
VHV-competitie
Verzetten van wedstrijden op VHV of nationaal niveau

Hub Maes - Verantwoordelijke JeugdSportFonds
013/35 30 41 - jeugdsportfonds@handbal.be
JeugdSportFonds
Homologatie van sporthallen
Aanvraag clubbezoeken

Jelle Vonckx - Technisch directeur topsport
013/35 30 44 - jelle.vonckx@handbal.be
Selectiewerking
Be-stronger project
Sportieve ondersteuning van de nationale ploegen

Gerrit Vertommen - Recreatiesportcoördinator
013/35 30 45 - gerrit.vertommen@handbal.be
Schoolsport, promotie, streethandball, fithandbal
VHV evenementen: Kids Day, fithandbaldag, damesdag
Extern georganiseerde evenementen: sportsterrendagen, ...
VHV-sportkampen
Begeleiding opstart satellietclubs
Trainerslicenties
Aanvraag organisatie cursus Aspirant-Initiator in je club
Uitlenen/huren materiaal: opblaasstructuren, Pim de Panter kostuum, materiaal (doeltjes, streethandballen,...)

Els Bal - Boekhouding
013/35 30 46 - els.bal@handbal.be
Vragen/opmerkingen over kwartaalafrekeningen
loonadministratie

Linde Panis - Sporttechnische coördinator
013/35 30 47 - linde.panis@handbal.be
Cursussen en bijscholingen
Sporttechnische aspecten

Eric Dupain – Communicatie
Extern medewerker
0476 65 00 23 – eric.dupain@handbal.be