Graag fair play!

De Vlaamse Handbalvereniging roept haar clubs, leden, fans en iedereen die bij de sport betrokken is op tot fair play, een ouderwets begrip dat nogal eens vergeten durft te worden. Een spel eerlijk en sportief spelen in de (top)sport. De Vlaamse Handbalvereniging organiseert in tijden van finales en ontknopingen van competities een sensibiliseringscampagne. 

Nu het de competities om de knikkers gaat staan de zenuwen bij spelers, speelsters, clubbestuurders en fans mogelijk iets strakker gespannen. Emotie krijgt vaak de bovenhand op de rede. Zolang het om positieve emoties gaat is dat geen probleem. “Dat wordt het wel wanneer het de andere kant op gaat” zegt Tina Muyllaert, algemeen manager van de Vlaamse Handbalvereniging. “Op zo’n momenten worden dan wel eens dingen geroepen die niet horen. Een wedstrijd is zoveel meer dan twee teams die tegenover elkaar staan. Om beide ploegen te kunnen laten sporten zijn er behalve scheidsrechters ook tafelofficials, vrijwilligers en zoveel andere mensen nodig. Uiteraard mag en moet er gesupporterd worden maar wanneer supporters mensen op en om het veld beginnen te beledigen gaan ze te ver. De negatieve emoties kunnen zich ook al eens verplaatsen van de tribunes naar het veld. Vandaar dat wij de basisprincipes van de sport nog eens in de verf willen zetten: fair play! Ga de zaal in en amuseer je. Dat geldt voor spelers, speelsters, scheidsrechters, fans, clubbestuurders, vrijwilligers enz. En of het nu breedtesport of topsport is, dat maakt niet uit. Fair play nu en overal!”

Om de actie de nodige aandacht te geven werden affiches en banners gemaakt die de komende weken overal zullen opduiken. Tijdens het IRT in Houthalen (Interregionaal Tornooi jeugdselecties) droegen tafelcommissarissen speciaal ontworpen T-shirts. “Als federatie hebben we een verantwoordelijkheid bij het organiseren van de sport. Wij willen een  signaal geven en proberen te voorkomen in plaats van te genezen” zegt Bart Danhieux, voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging. “Het is beter om een open communicatie hierover te voeren in plaats van in commissies mensen te bestraffen die over de schreef zijn gegaan. Het gaat ook om een minderheid die zich soms al eens misdraagt. Het is onze taak om mensen af en toe nog eens te laten herinneren dat er, zeker voor kinderen, een groot ‘fun’ aspect aan sport verbonden is. Zij doen dat omdat ze het fijn vinden om samen met en/of soms tegen hun vrienden en vriendinnen te spelen. Sporten is gezond en sporters beleven meer. Sport omdat je het leuk vindt en houd het fair, altijd en overal.”