Mededeling voorzitter Piet Moons

Beste handbal-vrienden,

Wegens recente medische tussenkomsten zie ik mij genoodzaakt om mijn mandaat als voorzitter van de KBHB ter beschikking te stellen, en dit uiterlijk op 31 december 2019. Deze boodschap heb ik medegedeeld aan de leden van het bureau van de KBHB op maandag 24 juni.

Wij zullen in overleg tussen de beide liga’s, VHV en LFH, bekijken op welke wijze deze transitie van het voorzitterschap op een transparante en efficiënte wijze zal kunnen gebeuren.
Ik zal mij ook gedurende de volgende maanden enthousiast blijven inzetten voor de goede werking van de KBHB, en onze nationale selecties in het bijzonder.

Wij weten allen dat er in de nabije toekomst bijzondere uitdagingen dienen aangepakt te worden opdat het handbal in ons land, op termijn, het topsport-statuut zou krijgen dat wij allen ambitieus nastreven.

Met dank voor jullie verdere samenwerking
Piet Moons
Voorzitter KBHB
26.06.2019