Kandidatuurstelling bondsvoorzitter

De raad van bestuur van de KBHB, samengesteld uit leden van de vzw Vlaamse Handbal Vereniging (VHV) en Ligue Francophone de Handball (LFH), en onafhankelijke bestuurders, wenst een nieuwe voorzitter aan te stellen, uiterlijk op datum van 31.12.2019.

De KBHB is de nationale koepelorganisatie voor het handbal in België, en is erkend door het BOIC, de Europese Handbal Federatie (EHF) en de Internationale Handbal Federatie (IHF).

De KBHB behartigt alle nationale en internationale aspecten van het handbal in ons land zoals o.a. de Beneleague-competitie, de nationale competities en alle nationale selecties.

In België zijn er 132 handbalclubs en 12.000 leden die aangesloten zijn bij de respectievelijke liga’s.

Als voorzitter van de vzw KBHB wensen wij een persoon aan te stellen die zo maximaal mogelijk beantwoordt aan onderstaand profiel:

 1. De kandidaat (M/V) bezit een zekere affiniteit, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de sport en heeft een relevante ervaring in het besturen en/of is leidinggevend in organisaties.
 2. De kandidaat moet kunnen denken over de te volgen hoofdlijnen, en een lange termijnvisie in het oog houden, waarbij de kandidaat ook een toezicht houdt op de vertaalslag van beleid naar uitvoering.
 3. De kandidaat moet het potentieel hebben om op termijn deuren te openen naar partners ( overheden, bedrijven,…) maar die anderzijds ook bereid is voor een sterk en transparant intern overleg met liga’s en clubs.
 4. De kandidaat zal ook, samen met de secretaris-generaal van de KBHB, de KBHB vertegenwoordigen bij de nationale en internationale instanties zoals het BOIC, de EHF en de IHF.
 5. De kandidaat is tevens een “bruggenbouwer” die bereid is om zich in te leven in de sportstructuren van ons land zonder de ambitieuze, maar realistische, objectieven voor het handbal in België, en op het internationaal niveau, uit het oog te verliezen.
 6. De kandidaat is een inspirerend motivator, een persoon die de capaciteiten heeft om personen en structuren naar een hoger niveau te tillen.
 7. De kandidaat is de dynamische “go between” tussen de verantwoordelijken van de beide liga’s die tevens de optimalisatie en de efficiëntie van de interne samenwerking tussen deze liga’s stimuleert.
 8. De kandidaat straalt een ambitie uit om te “winnen”, met een blijvend respect voor de regels, afspraken en gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen.
 9. De kandidaat zal steeds de principes van “goed bestuur” verdedigen en promoten, en verder helpen implementeren binnen alle handbalstructuren in België.

Praktische toelichtingen:

 1. De functie van voorzitter is een onbezoldigde functie, maar met onkostenvergoeding.
 2. De periode van het voorzitterschap bedraagt in principe 3 jaar maar kan door de RVB van de KBHB verlengd worden.( 1.01.2020-31.12.2022).
 3. Minimum 3-taligheid is een vereiste ( NL/FR/EN), met indien mogelijk, een basiskennis van het Duits.
 4. De tijdsbesteding per maand is moeilijk voorafgaand in te schatten maar zal minimaal ongeveer 20 uren bedragen, vergaderingen inbegrepen.
 5. De vergaderingen worden naar gewoonte in Leuven gehouden. 

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 15 oktober 2019 hun kandidatuur indienen via urbh@handball.be