Aanpassingen aan de IHF Ball-reglementen

Tijdens de meest recente bijeenkomst op 01 juli 2019 te Göteborg, Zweden, heeft de IHF-Raad unaniem wijzigingen aan artikel 2 van het IHF Ball-reglement goedgekeurd.

De herziene versie van het IHF Ball-reglement kan via worden gedownload op de website van de International Handball Federation (https://www.ihf.info/sites/default/files/2019-08/Ball_Regulations_E.pdf), of via de link in dit document.