Steunbetuiging overlijden Jean Van Lijf

Hierbij zouden wij de familie van Jean Van Lijf, die zich jarenlang heeft ingezet voor de federatie als lid van het sportcomité, ons medeleven wensen te betuigen met het verlies van hun dierbare (groot)vader en hen veel sterkte toewensen.