Steunbetuiging overlijden Jean Cremers

Hierbij wenst de federatie de familie van Jean (Jan) Cremers, die jarenlang het handbal met veel toewijding heeft gediend in de rol van scheidsrechter, waarnemer en lid van het scheidsrechtercomité, haar medeleven te betuigen met het verlies van hun dierbare (groot)vader en hen veel sterkte toewensen.