Handbal in Vlaanderen blijft groeien

De handbalsport in Vlaanderen kende het voorbije jaar een mooie groei. In vergelijking met 2018 nam het ledenaantal vorig jaar toe met 4.58 %. Ten opzichte van 2013 kent de Vlaamse Handbalvereniging een groei van 18.11 % oftewel een groei van 1263 leden in 2019 in vergelijking met de 7001 leden van 2013. 

Bij aanvang van een nieuwjaar wordt er in het bedrijfsleven de balans van het voorbije jaar opgemaakt. Bij sportfederaties is dat niet anders. Uit cijfers van de Vlaamse Hanbalvereniging blijkt dat het ledenaantal in 2019 met 362 personen toenam. Voor het eerst in het bestaan van de Vlaamse Handbalvereniging werd de kaap van de 8000 leden overschreden. Eind 2019 telde de federatie 8264 leden in vergelijking met de 7902 van eind 2018. 

Vlaanderen telt 57 handbalclubs waarvan er 12 meer dan 200 leden tellen. Het Antwerpse Uilenspiegel Wilrijk HV is met 452 leden de grootste club van Vlaanderen. Vorig jaar mocht het 63 leden meer begroeten in vergelijking met 2018, de grootste stijging qua ledenaantal. 19 clubs kennen een stijging van minstens 10 leden. Aarschot kent met 36.5 % de grootste procentuele stijging. Van alle 57 de handbalclubs kenden er in 2019 35 een groei, 5 clubs behielden hun ledenaantal. In 2019 werd afscheid genomen van Gingelom en Leuven Tigers. Die laatste club kende een doorstart in HC Leuven. 108 leden zijn rechtstreeks aangesloten bij de Vlaamse Handbalvereniging. 

“De ledengroei die we vorig jaar kenden is het gevolg van verschillende factoren” zegt Tina Muyllaert, secretaris-generaal van de Vlaamse Handbalvereniging. “Ik merk bij veel clubs een grote vooruitgang in communicatie waardoor ze hun club en onze sport meer aandacht schenken. Ze nemen initiatieven door stages en/of tornooien te organiseren en kunnen altijd terugvallen op hulp en/of advies van onze recreatiesportcoördinator Gerrit Vertommen. Hij is onze perfecte handbalambassadeur die elke club op maat tracht te helpen. De samenwerking met Sport Vlaanderen heeft een directe en niet te onderschatten invloed op onze sport en clubs. Dankzij het vrijmaken van budgetten voor onder andere fithandbal en recentelijk het speelhandbal-project brengen wij de sport als het ware tot bij de leden in hun eigen sporthal. Het aantal fithandballers is explosief toegenomen. Om de resultaten van het speelhandbal-project nu al te meten is nog te vroeg gezien het project pas in oktober werd opgestart. Maar ook daar kan ik nu al van zeggen dat het succesvol is.” 

Wanneer we de regionale spreiding bekijken dan blijft Limburg met 20 clubs met voorsprong de populairste handbalprovincie gevolgd door Oost-Vlaanderen met 13 clubs en Antwerpen met 12 clubs. In West-Vlaanderen waren vorig jaar 8 clubs actief. In Vlaams-Brabant waren er dat vier. Twee verenigingen staan in de steigers en zullen in 2020 wellicht evolueren naar een volwaardige club.

Overzicht evolutie ledenaantal

12/2013: 7001 leden
12/2014: 7151 leden
12/2015: 7250 leden
12/2016: 7626 leden
12/2017: 7820 leden
12/2018: 7902 leden
12/2019: 8264 leden