VHV-secretariaat doet aan thuiswerk

In het kader van de maatregelen die de federale regering uitvaardigde om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zullen ook de medewerkers van het VHV-secretariaat hoofdzakelijk van thuis uit werken. De bezettingsgraad van het VHV-secretariaat zal dus tot een minimum herleid worden.
 
Wij blijven uiteraard wél bereikbaar via de gekende kanalen. De contactgegevens van alle medewerkers vindt u terug op de volgende pagina van de VHV-website:  http://www.handbal.be/nl/contact/wie-is-wie. Gelieve uw mail steeds te richten aan één persoon, zodat de medewerkers niet onnodig belast geraken.
Daarnaast wordt er gevraagd om Linde Panis en Els Bal enkel te contacteren via mail en/of mobiele telefoon, en dus NIET via het vaste telefoonnummer.
 
Gezien de afwezigheid van Algemeen Manager Tina Muyllaert wegens ziekte, kunnen vragen die voor haar bestemd zijn vanaf heden verstuurd worden aan secretariaat@handbal.be.