Statutaire Algemene Vergadering 2020

Eerder hebben wij aangekondigd dat de Statutaire Algemene Vergadering van de VHV vzw zou doorgaan op donderdag 28 mei om 20u00. 

Gezien de coronacrisis en de maatregelen die hieromtrent gelden kunnen wij momenteel echter geen fysieke vergadering organiseren. Het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht  in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020, verlengd door het KB van 28 april 2020 tot 30 juni 2020, laat ons echter toe om deze vergadering te verdagen naar een later tijdstip en dit tot uiterlijk 8 september. 

De Raad van Bestuur van de VHV heeft dan ook beslist om deze vergadering uit te stellen naar een later te bepalen datum zodat we, in functie van de dan geldende maatregelen, een fysieke vergadering kunnen organiseren. Hierover zal later nog meer gecommuniceerd worden. 

Houd jullie intussen veilig en gezond!