STREETHANDBALL

Interessante video's Streethandball

Project streethandball 2017 - 2018

= samenwerking tussen de VHV en de clubs

Doelstellingen:

 • Streethandball introduceren als ideale, coole sport voor tijdens speeltijden en middagpauzes
 • Streethandball gebruiken als promotietool om de drempel naar de club te verlagen

Doelgroep  = Bij voorkeur basisschool, 1ste (en 2de graad) secundair onderwijs

Basisvoorstel: 2 stappen: (dit kan aangepast worden op maat van elke club).

Stap 1: Organiseer een streethandballinitiatie op school:

 1. Tijdens de middag en/of
 2. Naschools en/of
 3. Tijdens de turnuren

Stap 2: Organiseer een streettornooi in de school tijdens de middagspeeltijd (vb. voor 2de en/of 3de graad basis)

Ondersteuning door de VHV:

 • Basis voor communicatie aan de school (voorbeeld van mail met uitleg over streethandball, voorstel qua aanbod vanuit de club, vraag tot engagement van de leerkracht LO/schoolsportmaker, …)
 • Uitlening streethandballen, instant doeltjes, hesjes, kegels, krijt voor initiaties en tornooi
 • 2 streetballen voor de school en 1 voor de club per deelnemende school (maximum 5 scholen/club)
 • Enkele affiches per school en voor de club
 • Digitale info (praktijkdemo’s) streethandball voor de scholen: deze kan zowel gebruikt worden voor de schoolinitiaties als voor de leerkracht om nadien streethandball in zijn lessen te integreren
 • Tips promotiefolder (zie ook stap 3)

Belangrijk: De leerkracht LO (of sportgangmaker) engageert zich om streethandball duurzaam aan te bieden op de speelplaats tijdens de speeltijden en middagpauzes (streethandball komt in uitleenkoffer voor speeltijden).  Liefst integreert hij/zij het in de speelplaatsplanning.

Stap 3: Vervolgtraject in de club (hier zijn verschillende mogelijkheden):

 • Reeks van 5 vrije initiaties tijdens de club
 • Inter scholentornooi streethandball (vb. woensdag namiddag/zaterdag voormiddag)

Club geeft volgende info door aan de VHV:

Bij indiening project:

Welke actie(s) binnen de verschillende stappen zullen ondernomen worden.

Vooraf (1 week voor de activiteit):

 • Gegevens deelnemende scho(o)l(en)
 • Gegevens deelnames: welke klassen, aantallen, dagen, uren

Nadien:

 • Korte evaluatie van de ondernomen acties
 • Enkele foto’s in goede resolutie
 • Club doet korte nabevraging (1 maand na de actie) bij de scholen over hoe streethandball in de school gespeeld wordt tijdens speeltijden, middagpauzes, naschools,… en geeft de resultaten door aan de VHV

Projecten lopen bij voorkeur in de maanden dat streethandball buiten kan gespeeld worden (vanaf april tot oktober).   Projecten indienen minimum 3 weken voor eerste initiatie.