Kids day/fithandbaldag 2023 Genk

Kids day/fithandbaldag te Genk (zaterdag 18/11/2023)

Ook dit najaar wordt er opnieuw een ontmoetingsdag georganiseerd voor de jongste handballers van heel België.  Deze zal doorgaan in Genk en wordt georganiseerd door de VHV en LFH ism. Handbalclub Genk.  Daarnaast worden we ondersteund door Sport Vlaanderen, het BOIC en enkele buurclubs.  In de voormiddag komen de JM6, JM8, M10 en JM10 aan bod, na de middag de M12 en JM12.  Tijdens deze dag staan handbalplezier en fun centraal.  Iedereen zal veel kunnen handballen en ontvangt een VHV T-shirt.  Elke ploeg speelt minimum 5 wedstrijden (12 min), JM6 zullen kortere wedstrijdjes zijn.  Zoals elk jaar zal er ook voor randanimatie worden gezorgd: springkasteel, handbalstructuren, handbalproeven (waar speelhandbal.be bandjes mee te winnen zijn), ontvangst door Pim de Panter,…  Er zullen ook enkele spelers van de Red Wolves en/of Black Arrows aanwezig zijn waarmee de kids op de foto kunnen.  We zouden zowel bij de M10 en M12 graag een meisjesreeks organiseren, het zou leuk zijn als jullie trachten in deze categorieën een meisjesploeg samen te stellen. 

Zowel in de voormiddag/namiddag is er ook een fithandbalreeks.  Hier zijn ook occasionele teams welkom.  Zo kunnen ook de vaders, moeders,… zich actief uitleven deze dag.  Zij spelen ook op klein terrein, met beperkt contact en een streethandball.

Nieuw is de 2/2 voor kleuters en starters 1ste leerjaar.  Ze spelen met 2 tegen 2 korte wedstrijdjes.

Basisprincipes 2-2 spelconcept:

 • Eenvoudige opstelling: kleine veldjes (+/- 10 op 5m), doelzone met matjes
 • Er wordt gespeeld met een lichte, kleine bal
 • Doelverdediger valt mee aan (2-1 overtalsituatie)
 • Geen aandacht voor loopfouten, geen contact
 • Spel(bege)leiding door ouders/trainers (geen SR’s)

 

Dit kadert binnen het nieuwe hand2girls project: www.handbal.be/nl/hand2girls 

Het zou fijn zijn om veel nieuwe meisjes daar te mogen verwelkomen, uiteraard zijn jongens ook heel welkom.

 

Je kan inschrijven in volgende categorieën:

Van 10u30 tot 12u00

 • JM6 (jongens en meisjes 4-7 jaar): spelen 2 tegen 2 (ervoor/erna kunnen ze op

randanimatie/bewegingsparcours,… 

 

Van 10u tot 13u30

 • JM8 (jongens en meisjes 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar): spelen 3 + keeper
 • JM10 (jongens en meisjes 3de en 4de leerjaar): spelen 4 + keeper
 • M10 (meisjes van het 3de en 4de leerjaar): spelen 4 + keeper
 • Fithandbal (spelen 4 + keeper)

 

Van 15u00 tot 18u00 (ook op kleiner terrein: 28 op 14m)

 • JM12 (jongens en meisjes 5de en 6de leerjaar): spelen 4 +  keeper
 • M12 (meisjes 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar): spelen 4 +  keeper (maximum 2 jongens toegelaten per team)
 • Fithandbal (spelen 4 + keeper)

 

Waar: Sporthal SportinGenk: Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

 

 Gelieve in te schrijven ten laatste 12 november 2023.

 • Er moet geen waarborg betaald worden.  Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot en met 14 november 2023 via mail naar gerrit.vertommen@handbal.be
 • Wie zonder verwittigen afwezig blijft wordt een administratieve kost van 25 euro aangerekend.

 

Ga naar het inschrijvingsformulier OM IN TE SCHRIJVEN

 

Gelieve in te schrijven ten laatste 8 november 2023.

 • Er moet geen waarborg betaald worden.  Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot en met 13 november 2023 via mail naar gerrit.vertommen@handbal.be
 • Wie zonder verwittigen afwezig blijft wordt een administratieve kost van 25 euro aangerekend.

 

Ingeschreven ploegen ontvangen tijdig alle nodige informatie (tornooischema’s,…)

 

Meer info/vragen:

 

Gerrit Vertommen

Recreatiesportcoördinator   

Vlaamse Handbalvereniging vzw

Gsm. 0486 90 67 46  

 

 

 

Journée enfants/journée fitness handball à Genk (samedi 18/11/2023)

 

Cet automne, une journée de rencontre sera à nouveau organisée pour les plus jeunes handballeurs de toute la Belgique. Celui-ci aura lieu à Genk et est organisé par le VHV et le LFH en collaboration avec le Club de handball de Genk. Nous sommes également soutenus par Sport Vlaanderen, le BOIC et plusieurs clubs voisins. Le matin les JM6, JM8, M10 et JM10 sont évoqués, l'après-midi les M12 et JM12. Durant cette journée, le plaisir et le plaisir du handball sont au centre. Tout le monde pourra jouer beaucoup au handball et recevra un T-shirt. Chaque équipe joue au minimum 5 matchs (12 minutes), les JM6 seront des matchs plus courts. Comme chaque année, des animations annexes seront également proposées : château gonflable, structures de handball, épreuves de handball (où des bracelets peuvent être gagnés), réception par Pim de Panter, etc. Il y aura également quelques joueurs Red Wolves et/ ou des Black Arrows présentes, avec lesquelles les enfants pourront se faire prendre en photo. Nous aimerions organiser une série féminine pour les M10 et M12, ce serait bien si vous essayiez de constituer une équipe féminine dans ces catégories.

 

Il y a aussi une série de handball fitness le matin/l'après-midi. Les équipes occasionnelles sont également les bienvenues ici. De cette façon, les pères, les mères, etc. peuvent eux aussi profiter activement de cette journée. Ils jouent également sur de petits terrains, avec des contacts limités et du handball de rue.

 

La nouveauté est le 2/2 pour les tout-petits et les débutants en 1ère année. Ils jouent des matchs courts à 2 contre 2.

Concept de jeu de base 2-2 :

- Installation simple : petits terrains (+/- 10 sur 5 m), zone de but avec tapis

- Le jeu se joue avec une petite balle légère

- Attaques du gardien (situation d'excédent 2-1)

- Aucune attention aux erreurs d'exécution, aucun contact

- Supervision du jeu par les parents/entraîneurs (pas de SR)

 

Vous pouvez vous inscrire dans les catégories suivantes :

 De 10h30 à 12h00

 • JM6 (garçons et filles 4-7 ans) : jouer à 2 contre 2 (avant/après ils peuvent

cours d'animation/mouvement périphérique,…

  

De 10h à 13h30

 • JM8 (garçons et filles 3ème maternelle, 1ère et 2ème) : jeu 3 + gardien
 • JM10 (garçons et filles 3ème et 4ème) : jeu à 4 + gardien
 • M10 (3ème et 4ème années filles) : jeu à 4 + gardien
 • Fithandball (jeu à 4 + gardien)

 

 De 15h00 à 18h00 (également sur des terrains plus petits : 28 x 14 m)

 • JM12 (garçons et filles de 5ème et 6ème) : jeu à 4 + gardien
 • M12 (filles 5ème, 6ème et 1ère secondaire) : jeu à 4 + gardien (maximum 2 garçons autorisés par équipe)
 • Fithandball (jeu à 4 + gardien)

 

Où : Salle de sport SportinGenk : Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

 

Accédez au formulaire d'inscription Pour s'inscrire

 

Veuillez vous inscrire au plus tard le 8 novembre 2023.

 • Aucun dépôt ne doit être versé. Les modifications peuvent être communiquées jusqu'au 13 novembre 2023 par email à gerrit.vertommen@handbal.be
 • Les équipes absente sans préavis se verra facturer des frais de dossier de 25 euros.

 

 Les équipes inscrites reçoivent toutes les informations nécessaires (horaires des tournois, etc.) en temps opportun.

  

Gerrit Vertommen

Organisation

0486 90 67 46

gerrit.vertommen@handbal.be

Kids day/fithandbaldag te Genk (zaterdag 18/11/2023)

 

Met de steun van: