Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

Een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
 
Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)
Gedragscode voor scheidrechters en officials
Visietekst Time Out tegen Pesten
 
Het meldpunt 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17u.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Wie luistert er naar jou bij problemen rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn verschillende instanties waar je terecht kan. ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport) vat het voor jou samen via deze webpagina.

Maar daarnaast kan je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) in je sportclub of bij onze federatie-API Sabine Stieglitz : api.handbal@gmail.com of 0472/95 79 58.

Voor onze club-API's staan volgende documenten ter beschikking :

Handelingsprotocol sportclub