ANTIDOPING

De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider, sportvereniging en organisatie. Alle informatie omtrent doping, waaronder de lijst geneesmiddelen, kunt u eenvoudig raadplegen via de Dopinglijn

Wat is doping?

Bij het horen van het woord doping denkt iedereen aan het gebruik van een verboden stof. Er is echter meer dan alleen het gebruik van verboden stoffen of methoden. Een inbreuk op de antidopingregels (“dopingpraktijk”) kan op verschillende manieren. Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels. Er zijn 10 officiële dopingpraktijken, die als volgt samengevat kunnen worden :

• Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof (bv. amfetamines) of methode (bv. ozontherapie) door een sporter.
Ook het onbewust gebruik van verboden stoffen door bv. het gebruik van een gecontamineerd voedingssupplement, is strafbaar. Wat de voor sporters verboden stoffen en verboden methoden zijn, is vastgelegd in de “verboden lijst” van het Wereldantidopingagentschap. Let ook op met stoffen die buiten wedstrijdverband (sportief) toegelaten zijn, zoals cannabis. Als er zich nog sporen van deze of een andere binnen wedstrijdverband verboden stof in je lichaam bevinden op het moment van de wedstrijd, zal je moeten bewijzen dat deze sporen niet te wijten zijn aan gebruik binnen wedstrijdverband. De enige uitzondering op verboden gebruik is in geval van medische noodzaak, met name het gebruik van een verboden stof of methode waarvoor je een TTN hebt gekregen. Een doktersvoorschrift is niet voldoende.

• Het bezit van een verboden stof of een verboden methode.
Ook het louter bezit van een verboden stof of verboden methode wordt beschouwd als een dopingpraktijk. Zelfs als je het niet gebruikt hebt of van plan bent te gebruiken en enkel even hebt bijgehouden voor een vriend of kennis. Let op met wat je bestelt op het internet. Wat als onschuldig wordt verkocht, kan in de praktijk verboden stoffen bevatten.

• Fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole.
• Handel of poging tot handel in een verboden stof of verboden methode.
• Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
• Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik.
• Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde personen.
• Het niet of onvolledig meedelen van verblijfsgegevens als elitesporter.

Geneesmiddelen, supplementen, Toestemming therapeutische noodzaak

Welke geneesmiddelen bevatten verboden producten? Welke supplementen zijn toegelaten voor handbal? Moet ik toelating vragen voor het gebruik van bepaalde geneesmiddelen?
Je vindt alle informatie hierover op volgende pagina's van de Dopinglijn.

WADA Antidoping E-learning Platform

Het WADA "Antidoping e-learning platform" biedt tal van online cursussen en tools aan voor atleten, trainers, artsen, medewerkers, bestuurders,...  Alle informatie bevindt zich op de volgende website van het WADA

Hieronder vindt u nog enkele interessante links/documentatie met betrekking tot antidoping: