HANDBALBIBLIOTHEEK

Hitte en ozon: start van de waakzaamheidsfase

Warme zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken (ernstige) gevolgen hebben voor de gezondheid. Sporters zijn één van de kwetsbare groepen bij hitte en ozon. Communiceer de specifieke richtlijnen ook mee naar je sporters!

Sporters:

  • hebben door de buitenactiviteit een grotere blootstelling
  • leveren verhoogde fysieke inspanningen en hebben o.a. een hogere ademfrequentie
  • hebben soms een verlaagde risicoperceptie en perceptie van warmtegevoeligheid
  • verwachten mogelijk dezelfde prestaties te leveren in de warmte als op minder warme dagen
  • willen nogal eens presteren omwille van de groepsdruk
  • nemen deel aan wedstrijden die meestal doorgaan op tijdstippen wanneer de temperaturen en ozonconcentraties het hoogst zijn

Hitte kan leiden tot symptomen gaande van (slaap)hinder, huiduitslag tot hitteslag. Veel ozon kan dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescherming kan de zon zonnebrand en een zonnesteek geven.

Daarom vraagt het agentschap Zorg en Gezondheid om als organisator van sportactiviteiten of als begeleider van sporters, de nodige maatregelen te nemen. In de folder (externe link) "Hittegolf en ozonpieken: aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele evenementen" vind je meer informatie over preventie en herkenning van gezondheidsklachten veroorzaakt door hitte en ozon. Extra informatie kan je lezen op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm(externe link).