HERVORMING JEUGDCOMPETITIES

Vanaf 2023-2024 zullen de jeugdcompetitie van de Vlaamse Handbalvereniging anders gorganiseerd worden volgens volgende principes.

  1. Geen regiogrenzen : Alle ploegen worden samen genomen waardoor er bij de jeugd geen sprake meer is van regiocompetitie, maar alles zit op VHV-niveau.
  2. Een mailbox : Alle communicatie verloopt vanaf 23-24 naar één mailadres competitie@handbal.be voor alle reeksen (jeugd, VHV en nationaal).
  3. Iedereen hetzelfde : De kalenders voor alle jeugdreeksen lopen gelijk en de leeftijden zijn dezelfde voor jongens en meisjes. Alle reeksen tellen evenveel speeldagen/ploegen. Het aantal byes wordt geminimaliseerd.
  4. Indeling in reeksen van 6 : Alle ploegen in Vlaanderen worden verdeeld in reeksen van 6 ploegen. Indien nodig wordt afgedaald nr 5 ploegen met 1 bye of 4 ploegen die 1,5 competitie spelen
  5. Eerst regionaal, daarna landelijk : Voor Kerstmis worden de ploegen regionaal ingedeeld op basis van ligging en reistijd. Na Kerstmis worden de ploegen die zich kwalificeren voor de VHV-eindrondes apart ingedeeld. De andere ploegen opnieuw regionaal en indien mogelijk ook volgens niveau.
  6. Kwalificatie-tornooien : Vanaf de JM14 worden kwalificatietornooien georganiseerd om te bepalen wie zich kwalificeert voor de VHV eindronde.

Ondertussen zijn alle voorstellen goedgekeurd op de zitting van het Bestuursorgaan op 3 april, maar op basis van de opmerkingen van enkele clubs voegt het Bestuursorgaan 2 duidelijke richtlijnen toe:

  • Tijdens de eerste ronde van de competitie (voor Kerstmis) moeten de verplaatsingen zoveel mogelijk worden beperkt. Het BO vraagt aan de Cel Competitie om hier bij de reeksindelingen in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.
  • Daarnaast moeten alle mogelijkheden worden onderzocht en gebruikt om te zorgen dat clubs ook voor de tweede ronde van de competitie weten op welke data ze thuis zullen thuisspelen. Dit zal niet voor alle clubs gaan, maar het is bvb. een optie om voor clubs die niet inschrijven voor de VHV-eindronde wel al een nummer toe te kennen voor de tweede ronde. Op die manier weten zij alvast wanneer hun thuiswedstrijden vallen.

 Enkele bijlages zijn alvast belangrijk voor de clubs om zich te organiseren voor de competitie 2023-2024:

  • Er mogen jongens meespelen in de M12 competitie. (lees meer)
  • De VHV - J16 competitie wordt een gemengde JM16 competitie. (lees meer)
  • De uitzonderingen op leeftijd worden geüniformeerd. (lees meer)
  • Er is volgend seizoen een overgangsregeling mbt de minimumleeftijd voor seniorenploegen. (lees meer)
  • Is er een voorstel (draft) uitgewerkt van de competitierooster waarin de speeldagen voor de diverse reeksen worden vastgelegd. (zie bijlage)

Op 28 maart werd er een uitéénzetting gegeven aan de clubs. Deze kan je herbekijken op ons Youtube-kanaal en de Powerpoint-presentatie kan je downloaden via deze link. De komende weken en maanden wordt de reglementering verder gefinaliseerd.