Reglement ivm weersomstandigheden

Om nutteloze verplaatsingen te vermijden mag het Bureau van het PUC van de KBHB of van het BO van de VHV, in de loop van de week die de wedstrijden voorafgaat, ambtshalve overgaan tot het uitstellen van bepaalde wedstrijden wegens aanhoudende slechte weersomstandigheden, zoals overvloedige sneeuwval, overstromingen, enz. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

Wanneer het Bureau van het PUC van de KBHB of van het BO van de VHV beslist tot het algemeen of gedeeltelijk uitstellen van wedstrijden, zal het bericht bekend worden via de officiële kanalen van de Liga’s.

In de ...

Lees meer