Algemene Vergadering op donderdag 27 mei

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vlaamse Handbalvereniging gaat door op donderdag 27 mei.  Omwille van de aanhoudende gezondheidscrisis organiseren we een digitale vergadering. Een link om hieraan deel te nemen wordt jullie tijdig bezorgd.

Eén van de agendapunten is de kandidatuur om in de Raad van Bestuur te zetelen. Heb jij ambitie om mee de koers van het schip te bepalen? Heb jij ideeën om onze sport verder te ontwikkelen?

BIJLAGE PROFIEL BESTUURDER

Stel je dan kandidaat door:

- Je kandidatuur te mailen naar info@handbal.be
- Je kandidatuur via post te bezorgen of binnen te brengen in het kantoor van de VHV, Dorpsstraat 74 te Halen (Zelem)

Voorwaarden kandidaatstelling

De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten bij de maatschappelijke zetel van de VHV ingediend worden uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de SAV, hetzij door een Regio Bestuur, hetzij door de RvB, hetzij in eigen naam. Om aanvaard te kunnen worden, moet het curriculum vitae van elke kandidaat bij de kandidatuur gevoegd worden. De kandidatuur zal beoordeeld worden binnen de RvB op zijn ontvankelijkheid op basis van de gestelde vormvereisten. Teneinde de continuïteit van de werking te waarborgen, vervalt tweejaarlijks het mandaat van de helft (afwisselend een keer 5 en vervolgens 6) van de bestuurders. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.