MEI = ONTSLAGPERIODE VOOR SPELENDE LEDEN

In mei vindt de jaarlijkse ontslagperiode plaats voor zowel de spelende handballeden, als voor de niet-professionele sportbeoefenaar.

De niet-professionele sportbeoefenaar heeft namelijk, volgens het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks éénmalig te beëindigen.

Indien je ontslag wil geven bij je club, dan dien je hiervoor het ontslagformulier, dat terug te vinden is op onze website bij ‘clubs’ en vervolgens bij ‘downloads’,  in te vullen. Tussen 01 mei en 31 mei verstuur je vervolgens dit formulier per post, AANGETEKEND naar zowel de club als naar de VHV (kopie). Let wel: de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. Indien je te laat bent, wordt je ontslag niet meer aanvaard. Het is dan alleen nog de club die je kan ontslaan.

Je rechtmatige ontslag heeft uitwerking op 01 juni, waardoor je dan vrij kan aansluiten bij een nieuwe club naar keuze. Indien je terug wenst aan te sluiten bij je oude club, dan kan dat ook door een nieuwe aansluiting via het digitale VHV-platform aan te vragen.

OPMERKING: Om misverstanden en discussie te vermijden, mag een aangetekende verzending slechts één ontslagformulier ('ontslagformulier voor speler') bevatten. Het kan dus niet dat er 2 of meer spelers hun ontslagformulier met dezelfde aangetekende omslag laten toekomen op de VHV!

Via dit artikel volgt regelmatig een UPDATE van de spelers die dit seizoen hun vrijheid aanvragen.

Artikel 2.5.2. Ontslag door de Speler/Speelster
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het lidmaatschap, waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de club de rechten en de plichten van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.

Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 1 mei tot en met 31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende kopie aan de VHV. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.

Ontslag door spelers:

014 Uilenspiegel HV
Sofie Baudewijn (04/05/2021)
Wout Van de Vliet (20/05/2021)
Sien Buelens (21/05/2021)

022 HC Welta Mechelen
Yentof Bernaerts (22/05/2021 – ontslagformulier werd niet ondertekend en kan aldus niet aanvaard worden)

041 DHW Antwerpen
Joëlle Velter (01/05/2021)
Loeka De Loose (04/05/2021)
Sophie Damen (25/05/2021)
Emma Henderix (27/05/2021)
Liesl Faddar (29/05/2021)

067 Brasschaat HC
Stef Verschoren (17/05/2021)

112 Sporting Pelt
Toon Habraken (25/05/2021)
Cédric Peeten (29/05/2021 – ontslagformulier werd niet ondertekend en kan aldus niet aanvaard worden)

142 Hubo Initia Hasselt
Nicholas Plessers (03/05/2021)
Stijn Gijs (04/05/2021)
Lennert Cornelis (04/05/2021)
Céline Clermont (06/05/2021)
Michelle Smekens (10/05/2021)
Robbe Vets (10/05/2021)
Wout Detailleur (12/05/2021)
Iris Peeters (17/05/2021)
Elien Noten (20/05/2021)
Pieter Schruers (21/05/2021)
Seppe Waelbers (21/05/2021)
Tuur Borgerhoff (22/05/2021)
Demi Reweghs (25/05/2021)
Sander De Herdt (25/05/2021 - geen lopend lidmaatschap)
Jesse Gelissen (26/05/2021 – ontslagformulier werd niet ondertekend en kan aldus niet aanvaard worden)
Kim Van den Boorn (28/05/2021)
Lars Schouterden (31/05/2021)

143 Handbal Tongeren
Corentin Delatte (03/05/2021)
Glenn Gevers (26/05/2021)
Guillaume Poppe (27/05/2021)

154 Kreasa Handbal Houthalen
Wiliam Corvers (10/05/2021)
Stijn Van de Vliet (18/05/2021)
Laurence Castermans (31/05/2021)

160 HC Rhino
Sophie Van Tongerloo (07/05/2021)

172 HC Atomix
Bert Bisschop (03/05/2021)
Brian Meulders (10/05/2021)
Ruben Temperville (25/05/2021)
Louis Delpire (31/05/2021)

182 HC Don Bosco Gent
Bert Vermeiren (27/05/2021)

191 Sasja HC
Melvin Lange (10/05/2021)
Jens Snijders (26/05/2021 – ontslagformulier werd niet ondertekend en kan aldus niet aanvaard worden)

193 HBC Dendermonde
Chris Mortier (27/05/2021)
Dieter Janssens (27/05/2021)

212 HC Aalst
Bart Callaerts (19/05/2021)

301 Handbalclub Izegem
Thomas Braeckman (18/05/2021)
Kobe Jacobs (26/05/2021 - ontslagformulier werd niet ondertekend en kan aldus niet aanvaard worden)

303 HB Sint-Truiden
Arthur Vaes (19/05/2021)
Morgane Moreau (19/05/2021)
Edith Cochici (29/05/2021)
Kevin Krasuski (31/05/2021)

338 GBSK Handbal
Mikaël Lavolé (17/05/2021)

345 Hannibal Tessenderlo
Manu Corvers (10/05/2021)

348 DHC Meeuwen
Britte Dedroog (11/05/2021)
Fatima Maher (15/05/2021)

349 HC Pentagoon Kortessem
Anton Claes (11/05/2021)
Maxine Martens (26/05/2021 - geen lopend lidmaatschap)
Liese Muziek (29/05/2021)

395 Sezoens Achilles Bocholt
Geike Keppens (04/05/2021)
Bruni Hoeks (15/05/2021)
Eline Truyen (15/05/2021)
Evi Willekens (25/05/2021)

397 HC Hades Hamont-Achel
Maxim Verheijden (17/05/2021)
Alexander Verheijden (17/05/2021)
Bjorn Verheijden (17/05/2021)
Julie Timmers (25/05/2021)

401 HHV Meeuwen
Oracha Van Bommel (03/05/2021)
Mike Clerix (10/05/2021)
Kevin Natkiel (12/05/2021)
Tom Lemmens (18/05/2021)
Seppe Driesen (18/05/2021)
Frank Goossens (19/05/2021)
Ruben Ruijten (20/05/2021)
Bram Heyndrickx (21/05/2021)
Seppe Driesen (26/05/2021)
Alexander Put (28/05/2021)
Sven Walbers (31/05/2021)

437 Hestia Bilzen
Charlotte Castermans (26/05/2021)
Laura Cosemans (26/05/2021)
Lynn Cuykens (28/05/2021)