MEI = ONTSLAGPERIODE VOOR SPELENDE LEDEN

In mei vindt de jaarlijkse ontslagperiode plaats voor zowel de spelende handballeden, als voor de niet-professionele sportbeoefenaar.

De niet-professionele sportbeoefenaar heeft namelijk, volgens het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks éénmalig te beëindigen.

Indien je ontslag wil geven bij je club, dan dien je hiervoor het ontslagformulier, dat terug te vinden is op onze website bij ‘clubs’ en vervolgens bij ‘downloads’,  in te vullen. Tussen 01 mei en 31 mei verstuur je vervolgens dit formulier per post, AANGETEKEND naar zowel de club als naar de VHV (kopie). Let wel: de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. Indien je te laat bent, wordt je ontslag niet meer aanvaard. Het is dan alleen nog de club die je kan ontslaan.

Je rechtmatige ontslag heeft uitwerking op 01 juni, waardoor je dan vrij kan aansluiten bij een nieuwe club naar keuze. Indien je terug wenst aan te sluiten bij je oude club, dan kan dat ook door een nieuwe aansluiting via het digitale VHV-platform aan te vragen.

OPMERKING: Om misverstanden en discussie te vermijden, mag een aangetekende verzending slechts één ontslagformulier ('ontslagformulier voor speler') bevatten. Het kan dus niet dat er 2 of meer spelers hun ontslagformulier met dezelfde aangetekende omslag laten toekomen op de VHV!

Via dit artikel volgt regelmatig een UPDATE van de spelers die dit seizoen hun vrijheid aanvragen.

Artikel 2.5.2. Ontslag door de Speler/Speelster
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het lidmaatschap, waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de club de rechten en de plichten van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.

Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 1 mei tot en met 31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende kopie aan de VHV. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.

Ontslag door spelers:

014 Uilenspiegel HV
Sofie Baudewijn (04/05/2021)

041 DHW United Antwerpen
Joëlle Velter (01/05/2021)
Loeka De Loose (04/05/2021)

142 Hubo Initia Hasselt
Nicholas Plessers (03/05/2021)
Stijn Gijs (04/05/2021)
Lennert Cornelis (04/05/2021)
Céline Clermont (06/05/2021)
Michelle Smekens (10/05/2021)
Robbe Vets (10/05/2021)

143 Handbal Tongeren
Corentin Delatte (03/05/2021)

154 Kreasa Handbal Houthalen
Wiliam Corvers (10/05/2021)

160 HC Rhino
Sophie Van Tongerloo (07/05/2021)

172 HC Atomix
Bert Bisschop (03/05/2021)
Brian Meulders (10/05/2021)

191 Sasja HC
Melvin Lange (10/05/2021)

345 Hannibal Tessenderlo
Manu Corvers (10/05/2021)

348 DHC Meeuwen
Britte Dedroog (11/05/2021)

349 HC Pentagoon Kortessem
Anton Claes (11/05/2021)

395 Sezoens Achilles Bocholt
Geike Keppens (04/05/2021)

401 HHV Meeuwen
Oracha Van Bommel (03/05/2021)
Mike Clerix (10/05/2021)