Afrekening van het seizoen 2020-2021

Het handbalseizoen 2020-2021 is voorbij, met uitzondering van de vijf Vlaamse clubs die deelnemen aan de competitie in onze hoogste afdeling heren. 

De VHV is zich zeer bewust van de moeilijke situatie waarin de clubs zich bevinden. Elke vorm van ondersteuning is belangrijk en de VHV beoogt uiteraard dat we sterker dan ooit uit deze crisis komen. Het voorbije jaar hebben we vanuit het secretariaat en met de Raad Van Bestuur meermaals bekeken welke rol wij hierin kunnen spelen. 

In 2020 waren er diverse tegemoetkomingen aan de clubs. Zo is er de €81.000 Coronasubsidie uitgekeerd door de Vlaamse Overheid die bijna integraal naar de clubs is gegaan. In 2020 werd er ook €35.000 meer uitgekeerd in het JSF dan voorzien in het budget. Daarnaast is er de terugbetaling van 1 euro/ lid van de bijdrage die bestemd is voor de Regiowerking ten bedrage van €7.791. 

Bijkomend heeft de Vlaamse Overheid beslist om in 2021 nog extra subsidies toe te kennen aan de clubs. Daarbij ontvangt elke club 3 keer de voor 2020 in het JeugdSportFonds toegekende maximale subsidie, gedeelte Sport Vlaanderen. Dit komt neer op een extra impuls van ongeveer €240.000 voor de Vlaamse handbalclubs. Dit bedrag wordt integraal uitgekeerd. 

Bvb. Een clubs die in 2020 een subsidie van het JeugdSportFonds kreeg van €2.800, waarvan +-50% afkomstig van Sport Vlaanderen, zal een extra betoelaging krijgen van €4.200. 

De VHV is opgetogen dat de Vlaamse Overheid kiest om de subsidies op deze manier toe te kennen. De verdeling had enerzijds ook kunnen verlopen via de gemeente/stad waarbij we geen zicht hadden op verdeling van de middelen. Anderzijds bevestigt deze manier van verdelen het belang van het JeugdSportFonds als kwalitatief en waardevol project. 

Ook vanuit de VHV zullen de clubs opnieuw een tegemoetkoming krijgen in 2021. Zo is beslist, in overleg met de 3 regio’s, dat een tegemoetkoming evenredig aan het bedrag van de inschrijvingsgelden voor het seizoen 2020-2021 voor de regiocompetities ten bedrage van €25.070, integraal ter beschikking worden gesteld van de clubs. Elke Regio bepaalt zelf welke de modaliteiten zijn waaraan de clubs moeten voldoen om een terugstorting te bekomen, waarbij de minimumvoorwaarde weliswaar moet zijn dat een project tot bevordering van het handbal moet worden voorgelegd aan het Regiobestuur. Hoewel er geen termijn wordt geplakt op de periode van de activiteiten, beogen we dat er tijdens de zomer zoveel mogelijk activiteiten zullen doorgaan. 

De VHV zal al deze initiatieven in de mate van het mogelijke mee ondersteunen. Clubs kunnen contact opnemen met gerrit.vertommen@handbal.be voor het gebruik van de opblaasstructuren of andere promotionele ondersteuning, maar ook via info@handbal.be kan iedereen terecht met vragen. 

Tijdens de laatste kwartaalafrekening in mei wordt uiteindelijk de verrekening nog gemaakt van de in september betaalde voorschotten voor de organisatie van de competitie. Doordat het aantal wedstrijden dit jaar minimaal was, zal dit een positief verhaal zijn voor de clubs.

De VHV hoopt uiteraard dat al deze zaken de clubs helpen om klaar te zijn voor een vlotte heropstart van de zomeractiviteiten en het volgende seizoen.