Coronasubsidies jeugdsportclubs

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra corona-subsidie toekennen. De steun is voorzien voor de handbalclubs die via het JeugdSportFonds subsidies ontvangen hebben in 2020. De clubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie. De coronasubsidies zullen de komende week uitgekeerd worden aan de betreffende clubs.