Dank aan alle officials!

Week van de official

Van 1 tot 10 oktober is het de week van de official en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om al onze scheidsrechters, waarnemers, tafelofficials en iedereen die hierbij betrokken is van harte te danken voor al hun geleverde werk, week in, week uit!

Heel wat clubs bedankten deze week al hun officials.

We zaten op de VHV ook niet stil en brachten een bezoekje aan onze (oud) chef scheidsrechters en hoofdaanduider. Hier vind je een korte impressie

Daarnaast stuurden we een presentje naar de waarnemers, aanduiders en voorzitters van de scheidsrechtercomités. Helaas konden we dit niet voor iedereen doen, maar de boodschap, de waardering en dankbaarheid is er niet minder om : 

Hartelijk dank aan al onze officials!!