Besluiten Paritair Uitvoerend Comité van de KBHB vanaf 01.01.2022

Op zijn vergadering van 16.12.2021 nam het Paritair Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Handbalbond de volgende beslissingen:

  • Voor de aansluiting van een buitenlandse speler moet de internationale transferaanvraag niet meer per aangetekende post worden ingediend. Voor de VHV kunnen de aanvragen via mail worden doorgestuurd aan de hand van de bestaande documenten.
  • Comitévergaderingen kunnen ook digitaal georganiseerd worden.

 Deze besluiten treden in werking vanaf 01.01.2022 en gelden voor nationaal, liga en regionaal niveau.