Lijst ontslagen - ontslagperiode 1 t/m 31 mei 2022

De periode waarin spelers ontslag kunnen nemen liep af op 31 mei 2022.

In bijlage vindt men, via een link, het overzicht van zowel de aanvaarde als de niet-aanvaarde ontslagen.

aanvaarde ontslagen 2022

niet-aanvaarde ontslagen 2022

Spelers/niet-spelers die zich bij een club wensen aan te sluiten dienen dit te doen via het ledenplatform van de VHV. De procedurebeschrijving kan men bekomen door te klikken op aansluiten bij een club.

Aandachtspunt voor clubsecretarissen:

Clubsecretarissen dienen regelmatig het platform te controleren om de aanvragen tot aansluiting al dan niet goed te keuren. Na deze actie kan het VHV-secretariaat, na de reglementaire wachttijd en de nodige controles, deze formeel bevestigen.