Nieuw ledenplatform

Op 10/08/2022 is de Vlaamse Handbalvereniging overgestapt naar een nieuw leden- en competitieplatform. Het nieuwe ledenplatform werd gekozen samen met onze Waalse collega's van de Ligue Francophone de Handball en maakt het mogelijk dat we een automatische koppeling creëren tussen het platform en het nieuwe digitale wedstrijdblad.  

De VHV is bijzonder tevreden dat deze stap wordt gezet samen met de LFH. Op die manier verbeteren we de samenwerking op Belgisch niveau en uniformiseren we onze werking. Dit zal leiden tot meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan de clubs. Wij willen partner Big Captain bedanken voor de intense samenwerking van de voorbije weken om een optimale overgang naar het nieuwe platform te verzekeren.

Door de overstap zal een individueel persoon zich via de website niet meer rechtstreeks kunnen aansluiten bij een club. In het vorige platform moesten leden zelf het initiatief nemen om zich aan te sluiten, in het nieuwe systeem zal dit niet langer het geval zijn.
Het clubsecretariaat wordt verantwoordelijk voor de registratie van leden op het ledenplatform. Kandidaat-leden kunnen zich enkel (opnieuw) inschrijven door contact op te nemen met de secretaris van de nieuwe club.