Energie subsidies Vlaamse Overheid voor sportclubs

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed als mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed via het decreet van 23 december 2022 tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven.

Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die rechtstreeks te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Dit wil zeggen : de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in voor het betalen van de energierekening van de sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur. Bovendien is de sportclub in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Deze subsidie is aan te vragen via de VHV via volgend aanvraagformulier uiterlijk 15 februari 2023. Meer info vind je in deze infobrief alsook op de website van Sport Vlaanderen

Ten tweede wordt 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.