Reglement ivm weersomstandigheden

Om nutteloze verplaatsingen te vermijden mag het Bureau van het PUC van de KBHB of van het BO van de VHV, in de loop van de week die de wedstrijden voorafgaat, ambtshalve overgaan tot het uitstellen van bepaalde wedstrijden wegens aanhoudende slechte weersomstandigheden, zoals overvloedige sneeuwval, overstromingen, enz. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

Wanneer het Bureau van het PUC van de KBHB of van het BO van de VHV beslist tot het algemeen of gedeeltelijk uitstellen van wedstrijden, zal het bericht bekend worden via de officiële kanalen van de Liga’s.

In de praktijk

Slecht weer is heel uiteenlopen en kan van de ene dag op de andere veranderen of verschillen per regio.

 

Een algemene afgelasting zal dus enkel gebeuren in heel uitzonderlijke omstandigheden en is momenteel niet aan de orde voor het aankomende weekend.

Indien er clubs zijn die voor een specifieke wedstrijd de verplaatsing niet kunnen maken en daarvoor 'overmacht' willen inroepen, vragen we om contact op te nemen:

Voor de KBHB en VHV wedstrijden met Dries Boulet (+32 485 066 180)

En voor de Regionale wedstrijden met het respectievelijke secretariaat van de Regio.