Geef meisjes een stem UPDATE !

De komende 2 jaar heeft de VHV een project lopen rond  ‘de activatie van meer vrouwen in de handbalsport’.  

Dit project heeft verschillende onderdelen en verschillende doelgroepen. Hieronder valt onder meer het Hand2Girls project dat zich richt op het aantrekken van jonge meisjes en dat onlangs gelanceerd werd. 

Daarnaast zijn ook de handballende tienermeisjes een doelgroep. Uit evaluatie blijkt dat er een grote dropout is bij tienermeisjes. Wie tieners verliest binnen haar sportclub, verliest echter niet alleen speelsters, maar ook haar toekomstige trainers, bestuurders, vrijwilligers… die de club draaiende houden en mee helpen groeien. Vandaar dat de VHV, samen met de clubs, wil inzetten op het verlagen van de dropout bij deze tienermeisjes en het versterken van hun binding met de club.

De VHV wil daarvoor het kaartspel dat Sport Vlaanderen uitrolt i.k.v. ‘Geef tieners een stem’ actief promoten als handige tool voor in de club. Enkele handbalclubs waren betrokken in het pilootproject hiervan en zijn zeer enthousiast hierover :

Het kaartspel zorgt ervoor dat er mét tieners gesproken wordt in plaats van over tieners. Voor meisjes is dit erg belangrijk. Op die manier kunnen zij aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Want alleen als je weet wat er leeft bij hen, kan je er als club op inspelen en de tienermeisjes aan je club binden.

Op woensdag 29 maart vond er een eerste infosessie plaats rond het project “Geef meisjes een stem”.  

Op 18 april en 26 april vindt de uitgebreide bijscholing voor het concreet uitvoeren van het kaartspel plaats.

Wil je het kaartspel helemaal leren kennen, wil je weten hoe het exact wordt gespeeld, wil je het kaartspel gaan begeleiden in de club…. Dan is het interessant om deze bijscholing te volgen ! Er zijn 2 data mogelijk :

18 april 20-21u30 Sporthal Hekers : Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde

of

26 april 18u-19u30 Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt (nadien vindt ook de interland BEL-NED plaats vlakbij in Alverberg).

Je kan inschrijven via volgende link

Indien jouw club het kaartspel wil ontvangen tijdens de bijscholing, dan kan je dit aanduiden bij de inschrijving. 

Wil je alvast meer weten? Neem dan een kijkje op Kaartspel | Sport Vlaanderen