Sezoens Achilles Bocholt – HC Visé BM moet gespeeld worden

De wedstrijd van de derde speeldag van de play-offs in het mannenhandbal tussen Sezoens Achilles Bocholt en HC Visé BM moet gespeeld worden. Tot dat besluit is de spoedcommissie van de Koninklijke Belgische Handbalfederatie dinsdagavond gekomen. Afgelopen vrijdag bestrafte het Secretariaat-Generaal van de KBHB Sezoens Achilles Bocholt met een forfaitscore omdat ze wel de juiste datum van de wedstrijd tegen HC Visé BM hadden doorgegeven maar niet het aanvangsuur.

De spoedcommissie van de KBHB komt in hoogst uitzonderlijke omstandigheden samen. Op het moment dat HC Visé BM de federatie er attent op maakte dat Sezoens Achilles Bocholt een fout had gemaakt werd gepoogd om een compromis te vinden. Omdat HC Visé BM dat weigerde was de KBHB genoodzaakt om het reglement strikt toe te passen en dus verloor Sezoens Achilles Bocholt de wedstrijd met forfaitcijfers.

De Limburgse club legde zich niet neer bij die beslissing en diende vrijdagavond klacht in. Daarop kwam de spoedcommissie dinsdagavond samen. Die commissie bestaat uit leden van de sportcommissie, de beroepscommissie en de scheidsrechterscommissie. De commissie besloot dat de wedstrijd tussen Sezoens Achilles Bocholt en HC Visé BM gespeeld moet worden. Volgens het reglement van de KBHB moet die beslissing meteen na afloop van de spoedvergadering overgemaakt worden aan de betrokken partijen. Dat is intussen gebeurd. Datzelfde reglement zegt dat de argumentatie van de commissie nadien gecommuniceerd wordt. Van zodra de argumentatie gekend is zal die ook bekend gemaakt worden.