REMINDER attest goed gedrag en zeden

MAATREGEL UITTREKSEL STRAFREGISTER VANAF 1/02/23 

Sinds 1 februari 2023 is er een nieuwe maatregel in voege waar je als sportclub rekening mee moet houden. Voortaan moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluit. 

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties. 

Let op: dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Maar wat betekent dit concreet voor jouw sportclub? En (hoe) moet je vanaf 1 februari het uittreksel strafregister opvragen van o.a. jouw trainers? De VSF, ICES en Sport Vlaanderen bieden ondersteuning ! Zij maakten een draaiboek, stappenplan, aangepaste modellen van overeenkomsten... Al deze tools en meer info kan je vinden op deze webpagina. Er is ook een interessante pagina met Q&A.