Instructeur B cursus

Op 11 november start een nieuwe Instructeur B cursus (specifiek gedeelte)

De Instructeur B cursus is het 2de niveau van de handbalopleiding, volgend op de initiatorcursus.

Klik hier voor het stramien van de cursus en het lesrooster.

Om deel te nemen aan deze cursus dien je het diploma Initiator Handbal of een diploma Bachelor LO of Master LO in het bezit te hebben. Het specifiek gedeelte Instructeur B handbal bestaat uit 3 modules, ook hier is het mogelijk om slechts een deel van de modules te volgen.

Inschrijven en meer info hieromtrent kan je vinden via volgende link van de Vlaamse Trainersschool.

De cursus zal deels plaats vinden in Hofstade, deels in Herentals, deels online.

Tijdens de Instructeur B cursus staan technische verdieping en basistactische vaardigheden centraal. Volgende thema’s komen aan bod : techniek-tactiek aanval (pass en shotvariatie - passeerbewegingen - parallelloop - contrapass – spel van de hoekspeler –- spel van en met de cirkelspeler – tegenaanval – positiewissel – sportspelconcept – bewegingsanalyse….), stabilisatietraining en letselpreventie, beslissingstraining, techniek-tactiek verdediging (individueel, 3-2-1, 6-0), keeper, coaching, competentie-ontwikkeling van de Instructeur B, motorisch leren en ontwikkelingsleer, methodiek en didactiek. Ook de stage is een belangrijk onderdeel van de cursus (20u kijk + doestage).

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met linde.panis@handbal.be