Week van de club-API

Deze week is het de "Week van de club-API"!

Een week om onze club-API's en federatie-API's te danken voor hun ondersteuning en het 'altijd klaar' staan voor iedereen die hen nodig heeft... Een week om hen nogmaals in the picture te plaatsen zodat de weg naar hen gemakkelijker te vinden is voor iedereen die hen nodig heeft...

Een API of een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

70% van onze clubs heeft momenteel een club-API! Deze club-API's staan steeds ter beschikking binnen hun club bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hun contactgegevens op de website van hun club.

Ook de VHV heeft een webpagina met heel wat info mbt de API's : klik op deze link . Hier vind je ook onze nieuwe federatie-API's terug, met name Heidi Frans en Janneke Van Megen. Je kan hen bereiken via api@handbal.be 

Tijdens deze week willen we onze federatie-API's en club-API's van harte danken voor hun continue ondersteuning !