Blijf de regels respecteren!

Wij willen ALLE clubverantwoordelijken, trainers, spelers/speelsters, vrijwilligers nog eens wijzen op het belang van het naleven van de veiligheidsmaatregelen.  Iedereen weet intussen dat de cijfers stijgen. Willen wij met zijn allen onze sport blijven beoefenen en half oktober de competitie aanvatten, dan is het belangrijk dat IEDEREEN ALLE veiligheidsmaatregelen naleeft. 

Na de veiligheidsraad van volgende week wordt er gecommuniceerd over de selectiewerking.